Teknikhus
EasyFLEX

Teknikhus EasyFLEX

Produktinfo och användning

Kommunikation, infrastruktur

Tekniska data i korthet

  • Invändiga mått 1,5 x 1,5 till 2,8 x 12 m
  • Möjlighet att docka enheter för större enheter
  • Invändig takhöjd 2,4 till 2,8 m
  • Alltid bekläd med Aluzink plåt utvändigt, C4 som standard
  • På förfrågan: Skyddsklass 2 & 3, brandklassning EI30
  • Sju standardkulörer. Kan få i valfri kulör mot tillägg
  • Sandwichlimmade golv, tak och golv

Fördelar

  • Byggnad som tål stora belastningar jämfört med sin egen vikt
  • Kostnadseffektivt byggnadssätt samt ger ett smidigt montage på sandwichelement
  • Kan väljas med olika ytskikt på golv, väggar och tak

Produktbeskrivning

EasyFLEX är en teknikbyggnad som har sandwichlimmade golv, väggar och tak. EasyFLEX tillverkas från grunden i egen regi genom vakuumlimning. Byggnadssättet (SMB) ger ett hus där risk för röta, fukt, mögel och kallras kan undvikas. Ett sandwichelement består av ett ytterskikt av aluzinkplåt, ett mellanskikt av XPS (extruderad polystyren) och ett innerskikt som kan variera beroende på brandklassning och kundens önskemål. Det vanligaste är plywood, som innerväggsmaterial, men aluzinkplåt är ett alternativ.

Aluzinkplåt ger byggnaden ett mycket kvalificerat rostskydd (korrosivitetsklasse C4) och därmed en lång livslängd i de flesta miljöer.

Montage av husen sker genom limning kombinerat med skruvning eller nitning.

Våra montörer och elektriker installerar och testar alltid beställd utrustning, vilket kan vara elcentral, värme, belysning, frikyla, AC, vägguttag etc.

Produkten är i första hand lämplig inom områden som telekom och järnväg, där den utrustning som ska installeras väger upp till 600 kg/m².