Vårt erbjudande för

Solcellsanläggningar

Hela eller delar av projektering och byggnation

Harju Elekter fungerar som partner till dig som bygger eller driver större anläggningar för solenergi. Vi har spetskompetens när det gäller att projektera, installera och driftsätta anläggningens anslutning till lokal- eller regionnätet (10-170 kV).

Vi har egen, kostnadseffektiv produktion av teknikhus, fördelningsstationer, mottagnings- och stellitstationer, samt ställverk för låg- och mellanspänning. Den utrustning vi inte själva tillverkar, köper vi in från vårt etablerade nätverk av leverantörer. Det gäller till exempel batterilösningar för energilagning.

Vill du enbart fokusera på att leverera solpaneler och på att optimera anläggningens energiproduktion så kan du anlita oss för hela den övriga projekteringen. Vi kan hjälpa till med allt från föranmälan och markkontroll till markarbeten och projektledning.

Vi levererar också nyckelfärdiga solenergianläggningar till de företag som främst fungerar som producent och operatör av anläggningar.

Oavsett om vi hanterar hela eller delar av ett projekt kan du lita på att vi har den kompetens som krävs och att vi levererar hårdvara av god kvalitet till ett attraktivt pris i enlighet med nätägarnas krav.

Hör gärna av dig för att få exempel på några av de solenergiprojekt vi hittills genomfört.

Så här kan ett typiskt projekt med våra delar se ut

Fastigheter Elektrifiering