Nätstationer
HEKA 1VM1000-5 i plåt, utomhusbetjänad

Produktinfo och användning

En grundare nätstation för en transformator max 1 000 kVA

Tekniska data i korthet

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 1 000 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator

Produktbeskrivning

HEKA 1VM1000-5 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 1 000 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 20 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.