Harju Elekter – 50 år i branschen

Harju Elekter är en estländsk koncern som grundades 1968 med syfte att tillverka och leverera elutrustning. Koncernens verksamhet är indelad i två affärssegment, produktion och fastigheter. Moderbolaget, AS Harju Elekter, ansvarar för att leda koncernen och hanterar bolagsstyrning, finanser och affärsutveckling. Harju Elekter är noterat på Nasdaq Tallinn.

I nuläget omfattar koncernen sju helägda enheter. Harju Elekter Elektrotehnika i Keila, utanför Tallinn i Estland producerar utrustning för eldistribution, inklusive nätstationer, kabelskåp och ställverk, samt automations och kontrollsystem för energi- och industriapplikationer. Harju Elekter Teletechnika, också i Keila, tillverkar plåtprodukter för olika applikationer hos elektrotekniska- och telekomverksamheter.

I Finland driver Harju Elekter en enhet i Ulvila, nära Björneborg, och en i Kurikka, cirka en timmes bilväg söder om Vasa. Dessa bolag levererar utrustning för eldistribution, automation och kontroll, och automationssystem för energi och industrisektorerna, samt pre-fabricerade nätstationer för energisektorn.

Sedan 2015 ingår Harju Elekter UAB (tidigare Rifas) i Litauen till 100% i koncernen. Bolagets kärnverksamhet omfattar tillverkning och försäljning av eldistributionscentraler, samt utveckling och installation av industriell automationsutrustning.

2016 införlivades fastighetsbolaget Harju Elekter Kiinteistöt Oy i koncernen. 2017 kompletterades koncernens verksamhet med Energo Veritas OÜ, en grossist med butiker för eltillbehör och elutrustning. Telesilta Oy i Nystad, norr om Åbo i Finland, förvärvades 2017. Bolaget inriktar sig på kontraktstillverkning av elutrustning för fartyg.

Harju Elekter i Sverige

2010 etablerades försäljningsbolaget Harju Elekter AB i Sverige med syfte att promota koncernens produkter in Sverige och övriga Skandinavien. Några år senare, 2018, införlivades SEBAB och Grytek i Sverige i koncernen. SEBAB’s fokus är eldistributionslösningar och Grytek har koncentrerat sig på pre-fabricerade teknikhus och nätstationer. SEBAB’s och Grytek’s verksamheter införlivas nu med Harju Elekter AB, och kommer att promotas under varumärket Harju Elekter.

Affärsidé och värderingar

Harju Elekter är en ansvarstagande organisation som förser marknaden med väl genomtänkta, hållbara lösningar för elektrifiering och automation. Målsättningen är att utvecklas till en av de ledande tillverkarna inom nämnda områden i Norden och Baltikum. Ambitionen är att leverera ett tydligt mervärde och därmed vara ett naturligt första val för alla kunder.

Motiverade medarbetare är A och O för framgång, inte minst i en projektstyrd verksamhet, och därför strävar Harju Elekter hela tiden efter att skapa delaktighet och erbjuda nya utvecklingsmöjligheter.

Våra ledstjärnor:

  • Utveckling: Vi är nyfikna och vill lära mer och utveckla
  • Samarbete: Vi uppnår mer tillsammans
  • Pålitlighet: Vi backar inte från högsta kvalitet i allt vi gör.

Kamerabevakning

Vår fastighet Frekvensen 1 är ett kamerabevakat område. Kamerabevakningen görs i syfte för att öka säkerheten på området samt för att förhindra och utreda brott.

Detta görs i enlighet med de bestämmelser som finns enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Den rättsliga grunden för kamerabevakning är intresseavvägning. Materialet finns endast tillgängligt inom bolaget och lagras i maximalt 7 dagar. De registrerade har rätt att få tillgång till materialet eller begära att få materialet raderat. Den registrerade har även rätt att vända sig till integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för frågor kopplat till kamerabevakning.

För mer info om kamerabevakning vänligen maila

Syna Högsta kreditklass Harju Elekter
Högsta kreditklass. Läs mer här.
Harju Elekter är ramavtalsleverantör till Sinfra.
Harju Elekter är en Power Circle partner.
Harju Elekter är medlem.
Harju Elekter är medlem i Svensk Solenergi.