Arbete i projektform ger ordning och reda

Vi betraktar varje kundorder som ett projekt med en tydlig startpunkt och tydligt avslut efter leverans och installation. Men, vårt engagemang hos våra kunder har inget slut – vi kommer alltid finnas där för support, fortsatt samarbete och nya projekt.

Vi vill realisera våra kunders visioner

Kraven på kompetens och erfarenhet ökar i takt med den tekniska utvecklingen. Vårt koncept är därför helt enkelt att erbjuda tillgång till rationella och säkra produkter med rätt teknisk kompetens i egen regi eller med hjälp av kontrakterade samarbetspartners.

Vi konstruerar, bygger och levererar vad som krävs för att uppnå den höga kvalitet och funktion som våra kunder eftersträvar.

Arbetssätt

Vi tillhandahåller den specialistkompetens eller de produkter och tjänster som krävs för att leverera i enlighet med vårt anbud.

Vi försöker agera så leverantörsoberoende som möjligt. Vi har samarbetsavtal med flera ledande leverantörer i Europa för att kunna välja bästa möjliga lösning för våra kunder. Våra lösningar bygger på öppna system och integration av standardkomponenter.

Ett typiskt projekt omfattar moment som tidsplanering, beredning (egna/inköpta produkter), konstruktion, resursplanering, installation och kabeldragning, idrifttagning och provning, programmering och konfigurering, samt service och ev. garantiåtgärder. I våra projekt finns bland annat följande roller:

  • Projektledare
  • Kvalitetsansvarig
  • Miljöansvarig – Arbetsmiljöansvarig
  • Teknisk design – Konstruktion
  • Projektledare, montage
  • Projektansvarig, delsystem
  • Installationsansvarig, kablar

Projektanpassad kvalitetsplan

Till varje större projekt tar projektledaren fram en projektanpassad kvalitetsplan. Upprättandet av en kvalitetsplan är en av de åtgärder som vidtas för kvalitetssäkringen av våra projekt. Kvalitetsplanen består av en allmän del, samt ett antal bilagor, bl.a. kontrollplaner, som är anpassade efter projektets omfattning.

Strukturerat projektarbete är avgörande för framgång

Ordning och reda i kombination med tydliga projektgenomgångar och nära kundkontakt leder till lyckade projekt. Vi levererar lösningar för eldistribution i varierande utförande och storlekar i egen regi. Vi har bred erfarenhet och god tillgång till resurser, utöver våra egna i Sverige, också inom Harju Elekter koncernen och hos externa lokala partners.