Nätstationer
HEKA 2VB1000 i betong, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 2VB1000

HEKA 2VB1000 är en nätstation i betong. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 2 x 1 000 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 5 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

  • Nätstation för två transformatorer på max 1 000 kVA

Tekniska data

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 2 x 1 000 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betonghus
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida