Vårt erbjudande inom

Infrastruktur

Dagens infrastruktur behöver alltmer el. Harju Elekter bidrar med produkter och projektkunskap, där hållbarhet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Elbehovet ökar stadigt

Flera funktioner i vårt moderna samhälle är beroende av tillförlitlig tillgång till elkraft. Behovet av el är inget nytt, men till exempel har ju en snabbt ökande andel eldrivna fordon gjort behovet av en utbyggnad och förstärkning av elnäten tydligt.

Harju Elekter har valt att fokusera på ett antal utvalda områden där vi koncentrerar vår spetskompetens. Gemensamt för dessa områden är att där finns ett behov av tillförlitlig elförsörjning till byggnader eller fordon som är antingen spårbundna eller batteridrivna.

Nyckelfaktorer är felfri utrustning och kostnadseffektiva lösningar som ger bra möjlighet till både övervakning och styrning.

El till spårbundna fordon

Våra lösningar för spårbunden trafik omfattar bland annat färdiga anläggningar med allt från likriktare till frånskiljare. En produkt som efterfrågas mycket från Harju Elekter är även tomma teknikhus för skydd av elektronikutrustning för spårbunden trafik.

Inom området spårbunden trafik ställs ofta höga krav och efterlevnaden av gällande standarder är av yttersta vikt. Genom att anlita Harju Elekter i dessa projekt kan du som kund känna dig säker på att rätt leverantör har valts då vi har agerat på denna marknad under många decennier.

Ett typiskt projekt kan omfatta installation av ett nytt luftisolerat ställverk, en likriktarstation, transformatorer och ett komplett kontrollsystem. Vårt nätverk av leverantörer och vår spetskompetens ger oss också en fördel i utförandet oavsett om det är en komplett likriktarstation eller ett tomt teknikhus.

Vi hanterar mark- och byggarbeten, installation och idrifttagning då detta specificerats. Detta innebär att vi arbetar inom ramarna för AB 04, ABT 06, eller liknade. AB 04 används då beställaren svarar för projektering och Harju Elekter står för utförandet. ABT 06 är vanligast vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

Infrastruktur Elektrifiering

Elektrifiering i hamnar

Harju Elekter elektrifierar hamnar! Detta innebär bland annat landanslutningar till fartyg och elförsörjning till hamnkranar. Vi kan också hantera projekt för vägbelysning och signaler.

Ett typiskt projekt kan omfatta primärstation på kajen för fartygsanslutningar. Denna installation kan då kompletteras med en anläggning för allmän kraft inom hamnområdet.

Fordonsladdning

Vi bygger lösningar för matning till snabbladdare oavsett om de installeras som kommersiella stationer utefter vägarna eller i bussdepåer och lastbilscentraler.

Vi följer IBH21 för rationell och säker anslutning av kundanläggningen. En av våra nätstationer är speciellt lämpad för matning till laddutrustning, och vi kompletterar där med kabelskåp, markarbeten och installation då så specificeras.

Allt fler handelsområden och industri- och kontorskomplex kompletterar nu i snabb takt med laddstolpar till sina kunder och medarbetare. Här kan Harju Elekter bidra till att förstärka elförsörjningen med utrustning för den matning som krävs.