Nätstationer
HEKA 1VM1000-7 i plåt, utomhusbetjänad

HEKA 1VM1000 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 1 000 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 5 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.
Detta hus är aningen billigare än HEKA 1VM1000-5.

Användningsområde

  • Nätstation för en transformator max 1 000 kVA

Tekniska data

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 1 000 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator