En kedja är aldrig starkare än den
svagaste länken

Våra lösningar bygger på en kombination av egna och inköpta produkter. Funktionalitet, användarvänlighet och maximal livslängd är ledstjärnor i vårt produktprogram.

Produktbredd för optimala lösningar

Harju Elekter i Sverige erbjuder ett komplett program av egna och internationellt erkända produkter som integreras in i våra olika lösningar för eldistribution och kommunikation.

Vi arbetar med egna produkter från våra tillverknings-enheter i Estland, såväl som med produkter från andra leverantörer för att få den bredd vi behöver för den svenska marknaden. Vi arbetar då tillsammans med leverantörer som AKTIF, Finelcomp, Icar, Ormazabal, Siemens, Socomec, Tesar, med flera.

Våra tillverkare följer gällande IEC standarder. All tillverkning sker i Europa enligt de normer som gäller i EU, bland annat EMC direktiven och direktiven för CE utförande. Samtliga tillverkare och Harju Elekter AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14000.

I menyn hittar du exempel på produkter som används i våra lösningar grupperade i ett antal produktfamiljer. Vi integrerar många andra produkter också, som inte finns med i listningen. Vi är inte heller främmande för att ta in ytterligare produkter för att kunna leverera enligt din exakta specifikation.

Elanläggning och kraftanläggning