Nätstationer
HEKA 1VB1250 i betong, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 2SB1600

HEKA 1VB1250 är en nätstation i betong. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 1 250 kVA, högspännings- och lågspänningsställverk kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 5 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

  • Nätstation för en transformator max 1 250 kVA

Tekniska data

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 1 250 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betonghus
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator