Nyheter

ESG och hållbarhet är en av Harju Elekters kärnfrågor

2022-12-02|

För Harju Elekter är arbetet med ESG och hållbarhet otroligt viktigt och en av våra kärnfrågor. Harju Elekters hållbarhetsambitioner är influerade av de globala hållbarhetsmålen och den gröna omställningen. Genom att vara med och skapa ett mer elektrifierat samhället och ta ansvar för bland annat miljöfrågor och social påverkan bidrar Harju Elekter till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle, och till att kunna [...]

Projektnytt höst

2022-11-23|

Bild från Nobias webbplats Projektverksamheten rullar på i stadig takt Vår projektportfölj blir allt mer omfattande och förtroendet i marknaden för Harju Elekter ökar stadigt. Med fler kunniga medarbetare och en nybyggd fabrik i Västerås ökar vår leveranskapacitet väsentligt i takt med elektrifieringsboomen i Sverige. Vi har nu under hösten fått in ytterligare intressanta och spännande projekt. Leverans till bussdepå är grunden för [...]

Projektnytt sommar

2022-08-22|

Engagerade i projekt en lång tid framöver Harju Elekter har vunnit flera spännande projekt under sommaren vilket ger en fortsatt god beläggning i vår projektorganisation. Några av projekten berättade vi kort om redan i nyhetsinlägget Nu är det sommar igen!. Utbyggnad av primärstation Grönsta i Eskilstuna Harju Elekter har erhållit ett nytt större kontrakt till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, ESEM, för utbyggnad [...]

Ytterligare projekt till kollektivtrafiken i Stockholm

2022-07-05|

Region Stockholm fortsätter att bygga ut och förnya SLs tunnelbanenät i Stockholm. En av de många uppgraderings- och utbyggnadsprojekten som nu genomförs för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik är den Gula linjen. Den går från Arenastaden, via Hagalund och Hagastaden till Odenplan där den går ihop med Gröna linjen. Den nya tunnelbanelinjen gör det nu möjligt att åka direkt från Söderort [...]

Nu är det sommar igen!

2022-06-22|

Då vill Harju Elekter AB’s VD Mikael Schwartz Jonsson passa på att säga några ord! ”Tiden rusar för oss alla, men ibland känns det nästan skönt med tanke alla svårigheter mänskligheten måste ta sig igenom just nu. Pandemi, och nu krig, men så länge det ändå finns hopp så gäller det ju att kämpa på. För oss på Harju Elekter har utmaningarna varit [...]

Studiebesök på en SL-station, Stockholm

2022-04-26|

Harju Elekter har levererat 15 likriktarstationer till SL i Stockholm. Den 15e i ordningen färdigställs i dagarna. Harju Elekter fick i samband med detta möjlighet att visa upp stationen för partners och leverantörer. Den aktuella stationen, Albano för tunnelbanan i Stockholm, är utrustad med ett 33 kV SNC luftisolerat kassettställverk, likriktartransformator, stationstransformator, ett DC ställverk 750 DC och SEBvision SCADA-system i kontrollskåp, samt [...]

Säker elkraft dygnet runt till Hydro66:s datacenter

2022-04-12|

Hydro66 driver vad som kan vara världens mest klimatvänliga datacenter, med serverhallar där kunderna driftar olika molntjänster och lagrar den växande mängd data som uppstår i och med den ökade digitaliseringen av samhället. Harju Elekter levererade utrustning för kraftförsörjning redan till Hydro66:s första serverhallar 2018. Nu har vi levererat utrustning även till tre nya serverhallar. Leveransen var ett helhetsåtagande som omfattade allt [...]

Positivt 2021 för Harju Elekter

2022-02-28|

Harju Elekter-koncernen avslutade 2021 med ett starkt sista kvartal där försäljningen ökade både jämfört med föregående kvartal och med samma period föregående år. Totalt omsatte koncernen drygt 152 miljoner euro under 2021. I Sverige ökade särskilt försäljningen av ställverk till region- och lokalnät och Sverige är nu koncernens näst största marknad med 18,1% av koncernens omsättning. Andra viktiga marknader är Finland, Estland och [...]