Nyheter

Framgångsrikt 2020 – trots stora utmaningar

2021-02-24|

Harju Elekter-koncernen lyckades uppnå goda resultat under 2020, trots stora utmaningar som krävt anpassningar för att kontinuerligt leverera både utrustning och produkter till kunder runt om i Norden. Försäljningen under 2020 blev den högsta hittills i koncernens historia: 1 473 000 miljoner SEK, med en rörelsemarginal (EBIT) som fördubblades jämfört med 2019, till 65 800 miljoner SEK. Året avslutades med ett starkt sista [...]

Harju Elekter erhåller en omfattande beställning från E.ON

2021-02-11|

E.ON är ett av Sveriges största energibolag med ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. E.ON beskriver sin verksamhet på följande sätt: ”Vårt mål att förbättra människors liv. Det gör vi genom att ge samhället energin som behövs för att vardagen ska fungera för alla. Samtidigt arbetar vi hårt för att energin ska användas smartare för att vårda jordens resurser”. För att [...]

Nytt Harju Elekter kontor i Västerås

2021-02-03|

Harju Elekters orderingång är mycket god. Detta gör att ledningen nu har beslutat att etablera ett Kompetenscenter på kontoret i Västerås. I samband med detta flyttas nuvarande verksamhet i Västerås till ett nytt kontor i Kopparlunden, med många teknikintensiva verksamheter i en industrihistorisk miljö. Kompetenscentret ska ha fokus på primär och sekundärstationer (nätstationer) för eldistribution samt likriktarstationer för elförsörjning till spårbunden trafik. [...]

Harju Elekter AB stärker ledningen

2021-01-25|

Harju Elekters devis, Electrifying Tomorrow, betyder bland annat att kontinuerligt utveckla verksamheten för att kunna möta morgondagens möjligheter. I detta ingår ambitionen att nå en toppnivå i tillverkningen i linje med World Class Manufacturing-synsättet. Detta innebär för Harju Elekter i Sverige att ständigt arbeta med förbättringar för kostnadseffektivitet, högsta kvalitet, stabila produktionsprocesser och leveranser på tid enligt spec. För att säkerställa [...]

Harju Elekter går framåt också i Finland

2021-01-21|

19 januari 2021 säkrade Harju Elekter ett kontrakt med Caruna Oy som är Finlands största eldistributör. Avtalet gäller år 2021–2023 och har ett uppskattat värde på 14 miljoner euro. Harju Elekters dotterbolag Harju Elekter Elektrotehnika AB (Estland) och Harju Elekter Oy (Finland) kommer under en treårsperiod att tillverka och leverera cirka 1 000 prefabricerade transformatorstationer till Caruna. Avtalet innehåller en option där [...]

Väder och vind stoppar inte Harju Elekter

2021-01-19|

I slutet av vecka 2 i år ställdes en nätstation från Harju Elekter på plats i Hallonbergen i Stockholm. Allt arbete genomfördes under en och en halv dag! Förutom kompetent personal, bidrog god planering och färdigt kablage till att hela jobbet gick snabbt och smidigt. Arbetet dag 1 omfattade markutjämning och iordningställande av grund, placering av hus med montage av 5-tons betongtak, [...]

Ett lyckosamt år för Harju Elekter – trots en värld i kris

2020-12-21|

Mikael Schwartz Jonsson, VD Harju Elekter Sverige, och Thomas Andersson, Marknadschef, delar med sig av sina tankar om utvecklingen för Harju Elekter i Sverige inför jul och nyår. Thomas Andersson och Mikael Schwartz Jonsson. ”2020 har varit att tufft år för många med Pandemi och oroligheter världen över. Vi lider med alla de människor som har drabbats direkt och indirekt och [...]

SEBAB byter namn

2020-12-15|

SEBAB, som sedan 2017 ingår i Harju Elekter-koncernen, har bytt namn. Det nya företagsnamnet är Harju Elekter AB. För dig som är SEBAB-kund innebär namnbytet ingen särskild praktisk påverkan. Du kommer såklart att se ett annat företagsnamn i våra e-postsignaturer och på de dokument vi skickar, men i övrigt kommer allt att fortsätta som tidigare. Organisationsnumret förblir det samma. Inom Harju Elekter-koncernen [...]