Nyheter

Tydligare erbjudande, fler projektexempel och ritningar

2021-05-03|

Nu blir det lättare att hitta fram till rätt lösningar och kontaktpersoner för just din bransch! Vi har gjort om webbsidorna som beskriver vårt erbjudande för dig som arbetar med elkraft, vindkraft, energilagring, spårbunden trafik, fastigheter, automation, kommunikation och hamnar. På respektive sida hittar du nu en översikt över våra produkter och tjänster, med exempel på några av våra framgångsrika projekt. Via den [...]

Harju Elekter Sverige i siffror

2021-03-26|

Inom Harju Elekter Sverige är glädjen stor – verksamheten 2020 gick mycket bra och en stadig plattform har skapats. I en tidigare nyhet nämndes att Harju Elekter-koncernen utvecklats väl trots det tuffa världsläget. Även i Sverige gick det bra. Försäljningen i Sverige ökade mest i hela koncernen, från 210 miljoner SEK (2019) till 270 miljoner SEK (2020). Sverige är nu koncernens näst största [...]

Harju Elekter får fortsatt förtroende av Region Stockholm

2021-03-17|

Harju Elekter fick i höstas uppdraget att uppgradera fördelningsstationen vid Slussens tunnelbanestation av Region Stockholm. Nu har Harju Elekter erhållit ytterligare två kontrakt för utbyte av likriktarstationer i tunnelbanan vid Albano och Rådhuset.Projekten omfattar nya 33 kV ställverk, transformatorer, lågspänningssystem 750 V, VS system 0,4 kV, batteri, styr- och övervakningssystem. Dessutom ingår konstruktionsarbete, egenkontroll, tester, mark och kabelarbeten.Roland Andersson, affärsområdeschef för infrastrukturprojekt på [...]

Projektnytt i mars

2021-03-16|

Utvecklingen av det svenska kraftnätet pågår ständigt – så även nu i vår. Två av våra senaste större projekt i södra Sverige är en primärstation till Trollhättan Energi och ställverk till Stallbacka Värmeverk, också i Trollhättan. Primärstation Dalen i Trollhättan På sin hemsida nämner Trollhättan Energi att staden har ambitionen att de ska vara 70 000 invånare år 2030. Det innebär att rörnät, [...]

Framgångsrikt 2020 – trots stora utmaningar

2021-02-24|

Harju Elekter-koncernen lyckades uppnå goda resultat under 2020, trots stora utmaningar som krävt anpassningar för att kontinuerligt leverera både utrustning och produkter till kunder runt om i Norden.Försäljningen under 2020 blev den högsta hittills i koncernens historia: 1 473 miljoner SEK, med en rörelsemarginal (EBIT) som fördubblades jämfört med 2019, till 66 miljoner SEK. Året avslutades med ett starkt sista kvartal där försäljningen [...]

Harju Elekter erhåller en omfattande beställning från E.ON

2021-02-11|

E.ON är ett av Sveriges största energibolag med ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. E.ON beskriver sin verksamhet på följande sätt: ”Vårt mål att förbättra människors liv. Det gör vi genom att ge samhället energin som behövs för att vardagen ska fungera för alla. Samtidigt arbetar vi hårt för att energin ska användas smartare för att vårda jordens resurser”. För att [...]

Nytt Harju Elekter kontor i Västerås

2021-02-03|

Harju Elekters orderingång är mycket god. Detta gör att ledningen nu har beslutat att etablera ett Kompetenscenter på kontoret i Västerås. I samband med detta flyttas nuvarande verksamhet i Västerås till ett nytt kontor i Kopparlunden, med många teknikintensiva verksamheter i en industrihistorisk miljö. Kompetenscentret ska ha fokus på primär och sekundärstationer (nätstationer) för eldistribution samt likriktarstationer för elförsörjning till spårbunden trafik. [...]

Harju Elekter AB stärker ledningen

2021-01-25|

Harju Elekters devis, Electrifying Tomorrow, betyder bland annat att kontinuerligt utveckla verksamheten för att kunna möta morgondagens möjligheter. I detta ingår ambitionen att nå en toppnivå i tillverkningen i linje med World Class Manufacturing-synsättet. Detta innebär för Harju Elekter i Sverige att ständigt arbeta med förbättringar för kostnadseffektivitet, högsta kvalitet, stabila produktionsprocesser och leveranser på tid enligt spec. För att säkerställa [...]