Vårt erbjudande till

Industriella verksamheter

Harju Elekter erbjuder lösningar för eldistribution till verksamheter som förbrukar mycket el eller som producerar el för leverans till elnätet.

Processindustri, datacenter eller solpark?

Harju Elekter bidrar till pålitlig kraftförsörjning för verksamheter som datacenter, tillverkande industrier och processindustri.

Det kan handla om att säkerställa säker serverdrift och konstant kylning 24/7. Eller om en process där en pump, fläkt, eller transportband inte får utsättas för ett elavbrott.

Om du driver en vindkraftsanläggning eller solpark, erbjuder vi elutrustningen som krävs för inkoppling till energibolagets nät.

Vid helhetsåtaganden ingår till exempel projektledning, anläggningskonstruktion, teknikhus, transformatorer, ställverk, relä- och kontrollutrustning, SCADA-system, med mera. Dessutom hanterar vi mark- och byggarbeten, installation och idrifttagning. Detta innebär att vi då arbetar inom ramarna för AB 04, ABT 06, eller liknade.

Solpark eller vindkraftsanläggning

Harju Elekter bygger den station som krävs för inkoppling till elnätet av solcellsanläggningar och vindkraftsparker. Se mer om solparker här.

Industriproduktion

Tillverkande industri och processindustri förlitar sig på stabil tillgång till elkraft. Det kan handla om el till en process där exempelvis maskiner, ugnar eller transportband inte får utsättas för ett elavbrott.

Harju Elekter kan bidra med leverans av en nätstation eller transformatorer och ställverksutrustning för mellan- eller lågspänning för installation i din anläggning.

Datacenter

Harju Elekters lösningar kan omfatta teknikhus med mellanspänningsutrustning, transformatorer och lågspänningsställverk för el till serverhallarna. Ibland installeras utrustningen i ett separat E-hus. E-hus placerade utanför datacentret kan tillföra den el som behövs för att driva servrar och kylanläggningar, utan att stjäla någon plats inomhus.

Harju Elekters E-hus är prefabricerade modulbyggnader där utrustningen levereras förmonterad, inkopplad och testad i en komplett transformatorstation som snabbt kan tas i drift.

Vårt arbetssätt

Vi driver våra projekt med fokus på ordning och reda, samt med täta avstämningar och tydlig kommunikation med våra uppdragsgivare. Det gör våra leveransprojekt framgångsrika. Förutom våra resurser i Sverige har vi tillgång till experter och resurser inom Harju Elekter koncernen och hos utvalda partners. Vi genomför FAT-tester på någon av våra produktionsenheter i Sverige eller Estland, eller då det specificeras, hos våra utvalda underleverantörer.