Nätstationer
HEKA 2VM800 i plåt, utomhusbetjänad

HEKA 2VM800 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 2 x 800 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 16 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

  • Nätstation för två transformatorer max 2 x 800 kVA

Tekniska data

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 2 x 800 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerade transformatorer