INTEGRITETSPOLICY (Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter inom HARJU ELEKTER-koncernen)

AS Harju Elekter, med organisationsnummer, 10029524, adress Paldiski mnt 31, Keila 76607, Estland.

I dessa allmänna riktlinjer fastställs de principer för insamling, behandling och användning av personuppgifter som gäller inom Harju Elekter-koncernen (i denna policy kallad ”Harju Elekter”).

Insamling och användning av personuppgifter

Harju Elekter samlar in personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter) som uppgetts frivilligt i samband med tillhandahållande av tjänst, inklusive affärstransaktioner med kund och leverans av gods (t.ex. förfrågningar, beställningar, klagomål, arbetsansökningar, uppgifter lämnade via hemsida eller på försäljningsställe). Harju Elekter samlar även in kontaktuppgifter via visitkort som mottagits i affärssammanhang.

Vid besök på något av våra kontor eller försäljningsställen kan du komma att bli inspelad av våra övervakningskameror, vilka är uppsatta i syfte att skydda person och egendom.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund. Det finns ett antal rättsliga grunder att luta sig mot, men all Harju Elekters behandling av personuppgifter grundar sig i någon av följande två: “Samtycke” eller “Fullgörande av avtal”. Dessa innebär kort och gott antingen (1) att du lämnat ditt samtycke till behandlingen eller (2) att behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra ett avtal med dig.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Harju Elekter-koncernens webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till något av Harju Elekter-koncernens bolag, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Harju Elekters syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge våra kunder tillgång till information och tjänster från bolagen inom Harju Elekter koncernen eller från tredje part godkänd av Harju Elekter. Framförallt använder Harju Elekter era personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa bolagets åtaganden, produkter och tjänster, hantera prenumerationer och kundrelationer samt ge er marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt.

Delning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter delas med samtliga företag inom koncernen. Vi delar också dina personuppgifter med service- och partnerföretag i den utsträckning detta krävs för Harju Elekters verksamhet (t.ex. IT-, marknadsförings-, kundsupport och relaterade tjänster) och för att bedriva kvalitetsutveckling av våra tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål. Vi delar även dina personuppgifter i samband med rättsliga anspråk eller när tillgång till, lagring av eller utlämnade av sådana uppgifter bedöms vara nödvändigt för att tillvarata Harju Elekters intressen och skydda företaget och dess egendom.

Nyhetsbrev

Harju Elekter samlar också in uppgifter om prenumeranter genom vårt nyhetsbrev. Vi samlar in de uppgifter som prenumeranten själv lämnar – mejladress och i de fall prenumeranten väljer det också dennes för- och efternamn. Vi samlar också in data om hur prenumeranterna använder våra nyhetsbrev. Vi använder oss av de insamlade uppgifterna för att kunna fullfölja vårt avtal om att skicka ut nyhetsbrev till prenumeranterna.

Den som anmäler sig till Harju Elekters nyhetsbrev accepterar att regelbundet få nyhetsbrev via e-post.

De insamlade uppgifterna sparas hos Harju Elekter enligt vad som anges i denna policy.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka längst ner i botten på något av de nyhetsbrev vi skickar ut.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

få registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig;
rätta felaktigheter i dina personuppgifter;
ta bort personuppgifter som vi inte längre har rättslig grund att använda;
begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
i tillämpliga fall begära att dina personuppgifter tas bort;
invända mot behandling av dina personuppgifter;
i tillämpliga fall återkalla samtycke att behandla dina personuppgifter.

Du kan när som helst vända dig till Estlands motsvarighet till Datainspektionen, Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).

Skydd av personuppgifter

Harju Elekter värnar om en hög säkerhet för alla personuppgifter och använder alla till buds stående tekniska, fysiska och rättsliga medel för att skydda personuppgifter och förhindra att obehöriga ges tillgång till eller otillbörligen ändrar, lämnar ut eller förstör dem. Endast behöriga parter som skrivit på sekretessförbindelse har tillgång till personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Harju Elekter lagrar era personuppgifter under den tid er affärsmässiga relation med Harju Elekter varar, och har kvar er information endast så länge detta krävs för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna, uppfylla rättsliga krav eller tillvarata Harju Elekters rättigheter.

Cookies

En cookie är en textfil som skickas ut av hemsidor som användaren besöker och som lagras i dennes dator. Cookies sparas i den filkatalog som anges av användarens webbläsare. När användaren besöker hemsidan igen läser webbläsaren in den cookie som finns sparad och skickar inläst data till den hemsida eller applikation som sparade ner informationen på användarens dator.

Harju Elekter använder cookies på sin hemsida i syfte att samla in statistik om trafiken på hemsidan. Harju Elekter registrerar inte individers beteenden eller besök på hemsidan. Detta innebär att hemsidebesökare som tillåter användning av cookies inte automatiskt ger sitt samtycke till användning av personuppgifter.

Besökare till hemsidan har rätt att dra tillbaka sitt samtycke till användning av cookies.

Ändringar och kontakt

Harju Elekter förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna riktlinjer.

Om du vill ställa en fråga eller framföra din åsikt, vänligen kontakta oss via e-post,: , alternativt