Nätstationer

Nätstationer i många olika utföranden

Harju Elekter erbjuder utomhusbetjänade nätstationer i plåt och betong, samt inomhusbetjänade i betong för den svenska marknaden.

HEKA i VM-serien, plåt utomhus, och VB-serien, betong utomhus, är prefabricerade typgodkända nätstationer, som består av transformator, mellan- och lågspännings-ställverk, eventuella interna elinstallationer och fjärrstyrningsautomatik.

Nätstationerna i plåt har en metallkonstruktion galvaniserad stålplåt med UV skyddad pulverlackering i önskad kulör. Stationen kan till exempel förses med träpanel eller stålgallerpanel. Hela stationen, inklusive fundament och elutrustning går att lyfta med transformator.

Våra nätstationer i betong, HEKA VB, tillverkas av prefabricerade betongelement med fasader av krossad granit, tegel, pigmenterad betong eller med blankslipad betongyta.

Även mönstrade träpaneler och olika typer av specialgrafik finns tillgängliga.

HEKA i SB-serien, betong inomhusbetjänade, är avsedda att användas för distributionsställverk, nätstationer, och som mångsidiga teknikbyggnader för olika ändamål. Nätstation består av en separat kabelkällare samt stomme och tak i betong. Kan levereras med brandklass EI60 eller EI120. Möjliga fasadutföranden är till exempel krossad granit, målad betong, träpanel eller blankslipad betongyta. Levereras som standard med låglutande sadeltak, men vid behov även med flackt tak i betong eller sadeltak/valmat tak i plåt.

Läs mer om våra nätstationer via listningen nedan!

Lösningar för nätstationer i plåt, utomhusbetjänade

Lösningar för nätstationer i betong, utomhusbetjänade

Lösningar för nätstationer i betong, inomhusbetjänade