Vårt erbjudande till

Elnät

Primär- och sekundärstationer, batterilager och nätstationer för säker eldistribution.

Projekt i lokal- och regionnät

Det är en självklarhet för alla energibolag att säkerställa en stabil elförsörjning. Harju Elekter bidrar genom att bygga primärstationer och sekundärstationer på ett hållbart sätt och enligt gällande krav. Vår målsättning är alltid att leverera i tid och enligt specifikation.

I våra åtaganden ingår till exempel projektledning, anläggningskonstruktion, teknikhus, utrustning såsom transformatorer, ställverk, relä- och kontrollutrustning, SCADA-system, med mera.

Dessutom hanterar vi mark- och byggarbeten, installation och idrifttagning. Detta innebär att vi då arbetar inom ramarna för AB 04, ABT 06, eller liknade. AB 04 används då beställaren svarar för projektering och Harju Elekter står för utförandet. ABT 06 är vanligast vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

I takt med den stadiga ökningen av förnybar elproduktion behöver många nätägare komplettera med batterilagring eller andra typer av energilager. Harju Elekter kan leverera en komplett anläggning, som då bidrar med el till elnätet vid kapacitetsbrist. Vid elöverskott laddas batterierna i anläggningen.

Nätstationer

En stor del av våra leveranser till energibolag runt om i Sverige består av nätstationer. Vårt produktprogram omfattar prefabricerade, typgodkända stationer, med transformator, mellan- och lågspänningsställverk, samt Interna elinstallationer och fjärrstyrningsautomatik. Stationerna finns att få som utomhusbetjänade i plåt eller betong eller inomhusbetjänade i betong.

Även i samband med leverans av enstaka eller flera nätstationer kan Harju Elekter erbjuda markarbeten, installation och idrifttagning.

Vårt arbetssätt

Harju Elekters projektorganisation strävar efter ordning och reda, optimala konstruktionslösningar, och täta avstämningar och tydlig kommunikation med uppdragsgivarna. Vi kombinerar praktisk kunskap och expertis, egentillverkade produkter och noggrant utvalda produkter och komponenter från andra tillverkare till en helhetsleverans.

Ett typiskt projekt omfattar även hos oss många olika faser, från tidplan och planering, till konstruktion, produktval, resursplanering, inköp, tillverkning och testning. På site ingår markarbeten, byggnation, installation och idrifttagning.