Vårt erbjudande för

Fastigheter

Kommersiella och publika fastigheter

Harju Elekter arbetar med lösningar för eldistribution till och inne i fastigheter såsom köpcentra, varulager och distributionscentraler, men också arenor, sjukhus och liknande.

Harju Elekter samverkar med många installationsföretag runt om i Sverige när det gäller elfördelning. Vi projekterar och konstruerar utifrån given specifikation för i princip vilken inomhusmiljö som helst.

För oss är det viktigt att det ska vara enkelt att arbeta med oss – kunniga tekniska säljare, dedikerade projektledare och djup insikt i elfördelning gör att du får tid att fokusera på övriga delar i ditt projekt. Vi har också erfarenhet från många projekt för energibolag och inom infrastrukturområdet, vilket gör att vi kan se aktuella fastighetprojekt ur ett bredare perspektiv om så krävs.

Våra lösningar för olika typer av fastigheter omfattar bland annat centraler, låg- och mellanspänningsställverk, transformatorer, samt system för övervakning och styrning.

Solenergianläggningar installeras allt oftare på taket till lagerlokaler och industrifastigheter, liksom laddstolpar på parkeringen för kunder eller medarbetare. Vi kan även hantera dessa typer av anläggningar i samband med elfördelningsprojekt om så önskas. Vår erfarenhet från solanläggningar med batterilagring, bland annat från projekt för en större bostadsrättsförening, kommer nu väl till pass för de större fastighetsprojekt vi fokuserar på.

Så här kan ett typiskt projekt med våra delar se ut

Fastigheter Elektrifiering