Historia

Harju Elekter har sedan grundandet 1968 utvecklats till en av de största tillverkarna av elektrisk utrustning och material i Baltikum. Harju Elekter aktien har varit noterad på Nasdaq Tallinn sedan 1997. I Sverige startade verksamheten med SEBAB 1987.

Harju Elekter koncernen

Den legendariske chefen Sulev Kivimäe var initiativtagare till att starta kabeltillverkning 1968. Denna tillverkning följdes av projektbaserad produktion av elpaneler. På grund av hög efterfrågan skedde investeringar i produktutveckling och ett breddat produktprogram snabbt därefter.

Under de första åren som Harju Elekter existerade var det nödvändigt att införa bra processer för tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning, belysningsarmaturer, kabel och andra produkter för att kunna tillfredsställa efterfrågan. Koncernen utvecklade också produkter för spänningsstabilisering, reaktiv effektkompensering, automationspaneler, och ställverksutrustning.

Harju Elekter har ända sedan grundandet behandlat forskning och utveckling som viktiga framgångsfaktorer. Detta gäller både produkter, produktprogram och egna produktionsprocesser. Att ta vara på erfarenheter från kunder och gjorda installationer har varit viktigt sedan starten för Harju Elekter och fortsätter att vara lika väsentligt också framåt i tiden. Koncernens utvecklingsingenjörer driver en ständig utveckling som baseras på marknadsinsikter, nya teknologier och nya möjligheter.

Harju Elekter i Sverige

De av Harju Elekter förvärvade bolagen SEBAB AB och GRYTEK AB har varit en del av koncernen sedan början av 2018.

SEBABs historia går tillbaka till 1987 då bolaget grundades av Thomas Andersson. Affärsidén vid starten var att ”tillhandahålla ett kostnadseffektivt produktprogram inom elkraft och eldistribution. Med hög kvalitet och genom snabba leveranser skall vi vara en självklar samarbetspartner på den skandinaviska marknaden”. Detta gäller även när SEBAB blir Harju Elekter Sverige.

SEBAB fått olika utmärkelser, som DI:s Gasellföretag och VA:s Superföretag, och ökat sin tillväxt efterhand med flera kontor med lager och produktion, men också affärsområden och större egna projekt. Projekten gick successivt också mot teknikhus med komplett innehåll samt sitearbeten med driftsättning och överlämning.

GRYTEK har byggt teknikhus sedan 1976 på samma plats i Grytgöl, utanför Finspång. Verksamheten bytte ägare under 2013, och fick då namnet GRYTEK. Idag har smedjan i Barketorp, där allt startade, utvecklats till en modern produktionsanläggning om 5 600 m2 med utvecklade produktionskoncept och egna limbord för sandwichväggar, samt resurser för installation av olika kunders utrustningar på plats. Exempel är ställverk, kontrollskåp, automation och SCADA anläggningar. Kompletterande FAT tester med kunder sker nu på plats. GRYTEK har också blivit ett logistikcentrum för Harju Elekters omfattande stationsleveranser till bland annat E.ON.

Koncept och metoder att bygga isolerade teknikhus utvecklas nu kontinuerligt och delas upp i tre olika teknikhuskoncept kallade EasyFLEX, CombiFLEX och SteelFLEX.

Harju Elekter i Sverige etablerades i liten skala 2010 och efterhand så inleddes leveranser av serie- och nätstationer till olika energiverk, men även kabelskåp och listställverk tillkom.

Under slutet av 2020 blir SEBAB AB, GRYTEK AB och Harju Elekter AB ett bolag med drygt 65 anställda och en betydande omsättning.