Hem2020-07-30T10:46:48+02:00

Förnybart

Energi

Infrastruktur

Industri

Kommunikation

Entreprenad

Marin

Förnybart

Energi

Infrastruktur

Industri

Kommunikation

Entreprenad

Marin

Nyheter

Vad innebär hållbarhet för oss?

Harju Elekters vision kan sammanfattas i devisen ’Electrifying Tomorrow’. Med detta menar vi förstås att våra lösningar ska vara byggda för långvarig, säker drift. Det innebär också att vi vill att vår verksamhet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Alla våra processer, från försäljning till leverans av våra produkter och tjänster, inom eldistribution ska med andra ord vara framtidssäkrade.

Nyheter

Vad innebär hållbarhet för oss?

Harju Elekters vision kan sammanfattas i devisen ’Electrifying Tomorrow’. Med detta menar vi förstås att våra lösningar ska vara byggda för långvarig, säker drift. Det innebär också att vi vill att vår verksamhet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Alla våra processer, från försäljning till leverans av våra produkter och tjänster, inom eldistribution ska med andra ord vara framtidssäkrade.

Harju Elekter i Norden och Baltikum

Harju Elekter är en koncern som utvecklar och producerar utrustning för elkraft, eldistribution och kommunikation. Koncernen är noterad på Nasdaq Tallinn och har huvudkontor i Keila i Estland, samt verksamhet i Norden och Baltikum. Harju Elekter har varit aktiva på den svenska marknaden sedan 2010 och levererar utrustning för eldistribution till energibolag, järnvägar, spårvägar och hamnar, samt process- och tillverkningsindustri. Med förvärvet av SEBAB och Grytek i början av 2018 etablerade koncernen en omfattande verksamhet i Sverige.

Harju Elekters nyhetsbrev håller
dig uppdaterad!

Harju Elekters nyhetsbrev håller
dig uppdaterad!