Transformatorer

Transformatorer för alla behov

Harju Elekter i Sverige erbjuder robusta transformatorer med hög drifttillgänglighet. I sortimentet har vi både Epoxi- och oljeisolerade transformatorer samt olika varianter av transformatorkapslingar.

Val av transformator beror ju bland annat på vilken systemspänning den ska anslutas till, vilken typ av last transformatorn ska driva och om den ska installeras inomhus eller utomhus. Vi bistår med dimensionering av val av rätt transformator om så krävs.

För våra lösningar har vi möjlighet att inkludera mättransformatorer 3-36 kV, upp till 2 500 A, distributionstransformatorer 3-36 kV, 100-3 150 kVA, krafttransformatorer upp till 170 kV, 125 MVA och strömriktartransformatorer 3-36 kV, konstruerade utifrån given specifikation.

Dessutom har vi kapslingar för ovanstående i flera skyddsklasser; IP20, 21, 23, 31, 54.

En av våra leverantörer är TESAR i Italien som har ett eget testlaboratorium som klarar både fabriks- och typtester enligt olika standarder. TESAR var först i Europa med att typtesta transformatorer enligt den nya standarden CENELEC HD 464 i utförande E2, C2, F1.

Via menyn kan du få mer information om de transformatorer vi använder i olika lösningar.