Teknikhus
CombiFLEX

Produktinfo och användning

Energi, infrastruktur och stationer för förnybara energikällor

Tekniska data i korthet

  • Invändiga mått 1,5 x 1,5 till x 12 m
  • Möjlighet att docka enheter för större enheter
  • Invändig takhöjd 2,4 till 2,8 m
  • Alltid bekläd med Aluzink plåt utvändigt, C4 och skyddsklass 2 som standard
  • På förfrågan: Skyddsklass 3, brandklassning EI30
  • Sju standardkulörer. Kan fås i valfri kulör mot tillägg

Fördelar

  • Byggnad som tål stora belastningar jämfört mot sin egen vikt
  • Lång livslängd i standardutförande
  • Kan väljas med olika ytskikt på golv, väggar och tak
  • Anpassningsbart svetsat golv som ger många installationsmöjligheter

Produktbeskrivning

CombiFLEX är en teknikbyggnad med stålgolv med sandwichväggar och tak. CombiFLEX tillverkas från grunden i egen regi genom vakuumlimning på vakuumbord och svetsning i egen verkstad. Byggnadssättet av väggar och tak (SMB) ger ett hus där risk för röta, fukt, mögel och kallras undviks. Ett sandwichelement består av ett ytterskikt av aluzinkplåt, ett mellanskikt av XPS (extruderad polystyren) och ett innerskikt som kan variera beroende på brandklassning och kundens önskemål. Det vanligaste ytskiktet är aluzink/vit plåt på väggar och tak invändigt.

Aluzinkplåt ger byggnaden ett mycket kvalificerat rostskydd (korrosivitetsklasse C4) och därmed en lång livslängd i de flesta miljöer.

Montage av husen sker genom limning kombinerat med skruvning eller nitning.

Golvet, som består av ett ramverk av stålbalkar, kan fås antingen med installationsgolv, eller med helsvetsat stålgolv som isolerats med mineralull och egen golvlucka.

Våra montörer och elektriker installerar och testar alltid beställd utrustning, vilket kan vara elcentral, värme, belysning, frikyla, AC, vägguttag etc.

CombiFLEX används i huvudsak då tyng¬re utrustning, såsom ställverk eller transformatorer, ska installeras och klimatskyddas, <1 200 kg/m².