Teknikhus

Teknikhus och fiberbodar

Brett urval av teknikhus och fiberbodar

Harju Elekter erbjuder teknikhus med sandwich-konstruktion, EasyFLEX, i stål. SteelFLEX, samt CombiFLEX, som är en kombination av stålgolv med överbyggnad av sandwichmoduler.

EasyFLEX består av ett ytterskikt av aluzinkplåt, ett mellanskikt av XPS (extruderad polystyren) och ett innerskikt som kan variera beroende på brandklassning och specifika önskemål. Det vanligaste är plywood som innerväggsmaterial, men aluzink plåt är ett alternativ. Användningsområden är bland annat inom telekom och järnväg, där utrustningen som installeras inte har alltför stora vikter, <600 kg/m².

SteelFLEX liknar en sjöfartscontainer, tillverkas från grunden inom Harju Elekter och tål stora vikter, <1 200 kg/m². Materialet som används är stålbalkar och stålplåt som svetsas samman.

Vi förbereder huset med ramar och hål för kabelgenomföringar, fläktar och dörrar. Huset används främst där tekniska utrustning behöver skyddas i svåra miljöer, exempelvis gruvor.

CombiFLEX, med golv i stål och övrigt i sandwichmoduler, används i huvudsak då tyngre utrustning, exempelvis ställverk eller transformatorer, ska installeras och klimatskyddas. Belastningen kan uppgå till <1 200 kg/m². Golvet består av ett ramverk av stålbalkar och kan fås antingen med installationsgolv, eller med helsvetsat stålgolv, som isolerats med mineralull och har golvlucka. Husbyggnaden och installationerna liknar till stor del ett sandwichhus.

Vi erbjuder även mindre teknikhus såsom fiberbodar.

Teknikhus Fiberbod

Vi har ett brett sortiment av bodar för fiber, telecom, signal, mm.

Teknikhus sandwich

Teknikhus sandwich

Teknikhus hybrid

Teknikhus hybrid

Teknikhus stål

Teknikhus stål