Nätstationer
HEKA 1VM3150 i plåt, utomhusbetjänad

HEKA 1VM3150 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator upp till 3150 kVA, högspänningsställverk samt lågspänningsställverk kan väljas fritt av kund. Taket har 10 graders lutning i standardutförande. Tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

 • Nätstation för en transformator max 3 150 kVA

Tekniska data

 • Spänning: 12/24 kV
 • Max transformatorstorlek:
  3 150 kVA
 • Max kortslutningsström Ik:
  14 kA vid 24 kV, 20 kA vid 12 kV

Fördelar

 • Plats för stor transformator
 • Personsäkert
 • Robust
 • Betongfundament
 • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
 • Kan levereras med installerad transformator
 • Möjligt att lyfta med installerad transformator