Nätstationer
HEKA 1VM200 i plåt, utomhusbetjänad

HEKA 1VM200 är en seriesatellitstation i plåt med betongfundament. Högspänningsställverket är luftisolerat med säkringar och frånskiljare i transformatorfack och skruvlask för två linjefack. Fabrikat på transformator, upp till 200 kVA, samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Taket har 5 graders lutning i standardutförande. Tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

  • Seriesatellitstation för max 200 kVA transformator

Tekniska data

  • Spänning: 12 kV
  • Max transformatorstorlek: 200 kVA
  • Ström Lsp: 400 A
  • Max kortslutningsström Ik: 14 kA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator