Lågspänning
SCADA system

Produktinfo och användning

SEBvision är ett effektivt SCADA system för snabb information och överblick. Kan anslutas till en mängd olika överliggande eller befintliga system

Tekniska data i korthet

  • Hårdvaruplattform Siemens S7-300 PLC-system
  • Operatörspaneler i 6” till 19” touch från Siemens
  • Distribuerade I/O-noder typ ET200-S
  • Interface mellan PLC/HMI/IO-noder Profinet
  • Tidssynkronisering av systemet via extern NTP-server alternativt GPS-synkronisering
  • Buskommunikation mot överordnade system (Citect, iFix, WinCC mfl) via Modbus TCP, IEC 60870-5-104
  • Buskommunikation mot underliggande system (reläskydd, jordfelsövervakning, LSP-system, multiinstrument, LS-system m fl) via Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus, IEC6185

Fördelar

  • Öppen lösning som smidigt kan anslutas till en mängd olika system
  • Reducerade servicekostnader via tydlig och klar information
  • Snabb information och överblick

Produktbeskrivning

Med SEBvision kan en anläggning styras både lokalt via operatörspanel samt via fjärranslutning till PC och mobiltelefon, vilket ger anläggningsägaren full kontroll över sin nätstation oavsett lokalisering.

Larm och händelserapportering ingår som en del av systemet med tidssynkronisering på millisekunder.

SEBvision kan överföra mätvärdesinsamling, brytarmanöver och laststyrning till över och underliggande system via buskommunikation.