Lösningar för solenergi

Harju Elekter Sverige kan leverera solcellsanläggningar

Användning av solenergi har många fördelar, som bland annat lägre miljöpåverkan. Vi kan utreda, konstruera och leverera kompletta lösningar enligt NL17/ABT06. I detta ingår då solpaneler och övriga system såsom växelriktare, egentillverkade centraler och montagetillbehör. För varje projekt levererar vi projektdokumentation.

I våra projektåtaganden ingår installation för olika projekt och på olika underlag både för takanläggning, platta eller lutande, och markanläggningar. Vi har en egen serviceorganisation, men också samarbete med flera branschkollegor och takspecialister för att kunna lämna nödvändiga garantier till våra beställare.

Vi är medlemmar i branschföreningen Svenska Solenergi och har egen elbehörighet både för låg- och mellanspänning.

Delar i en solanläggning

Harju Elekter Sverige arbetar med olika erfarna leverantörer av delar till ett komplett solsystem.

Solpaneler kommer från Scandinavian Solar Parks, ett ledande solbolag med över 8 års erfarenhet. De har en av de bästa solpanelerna med celleffektivitet >22,3%, och garanti på 80% effektivitet upp till 25 år.

Vi producerar egna kopplingsboxar av Mecha-Flex centraler i plåt med hög kvalitet upp till skyddsklass IP55.

DC Brytare 1 500 V, apparater och Digiware lösning för digital kvalitetsmätning av DC och AC, utgångar och ingångar på IT/IP nivå kommer från Socomec och är lagerförda i Sverige.

Växelriktarna som vi använder kommer bland annat från Huawei, som är av hög kvalitet med hög effektivitet. De har också en smart kommunikationslösning.