Nyheter

Nu finns vår webbplats på engelska

2020-10-09|

Från och med idag finns Harju Elekters svenska hemsida även på engelska. Detta är en service till de av våra kunder som har engelsktalande personal, antingen i specialistroller eller för att företaget ingår i en koncern med dotter- eller systerföretag i andra länder. Vi hoppas att det nu ska vara lätt för alla att hitta den information ni söker, oavsett hur dina [...]

Harju Elekter får prestigefyllt Slussen projekt

2020-09-21|

Mikael Schwartz Jonsson, Sverigechef för Harju Elekter: ”Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet från SL att få bidra till stabil elförsörjning till Stockholms kollektivtrafik”. Harju Elekter i Sverige, för närvarande SEBAB, har av Region Stockholm fått uppdraget att uppgradera fördelningsstationen vid Slussens tunnelbanestation. Detta är ett led i ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till 35 [...]

Goda samarbeten ger fler beställningar

2020-09-07|

Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög. Vårt nära samarbete med installatörskollegor och slutkunder ger resultat i form av fler intressanta projekt, som har bokats under senaste veckorna. Ställverk till kvarteret Magistern, Umeå Installationsföretaget Umia i Umeå har beställt MECHA-FLEX LS servisställverk, 1600 A, MECHA-FLEX centraler till bostadsområdet Magistern på Ålidhem. Leveransen omfattar också konstruktionsarbeten FAT test och installationssupport. Ännu en beställning från Lund [...]

Ännu fler nya projekt till Harju Elekter

2020-08-10|

Beställningarna till Harju Elekter Sverige fortsätter. Sedan förra gången nya projekt annonserades, i början av juli, följer nedan några exempel på ytterligare beställningar. Transformatorer till E.ON E.ON Eldistribution har beställt epoxiisolerade transformatorer, som har låga energiförluster och anslutning av 400V på nedsidan, för leverans under hösten 2020. Leveransen omfattar fem TESAR epoxiisolerade transformatorer, 800 kVA med låga förluster, samt projektledning, FAT och [...]

Beslut om investering i Litauen

2020-07-24|

Harju Elekter UAB i Litauen, 100% ägt av Harju Elekter koncernen i Estland, påbörjar nu Steg 4 i expansionen av produktionsanläggningen i Panevėžys i Litauen. Byggarbetet beräknas vara klart i Mars nästa år. När detta steg i expansionen är slutförd kommer kontors- och produktionsytorna att uppgå till 16 761 m2, vilket är nära på en dubblering av nuvarande ytor. Investeringen uppgår till närmare [...]

Fler nya projekt till Harju Elekter

2020-07-10|

Nätstationer till Västtrafik i Göteborg Västtrafik och Transdev, aktiva inom persontrafik, har beställt ett två nya nätstationer från SEBAB som snart blir Harju Elekter. Nätstationerna ska användas till en ny bussdepå för elektriska bussar i Göteborgsområdet. Leverans sker under hösten i år och projektet startas därmed omgående. Leveransen är ett totalåtagande och omfattar två Combiflex inomhus nätstationer på betonggrund, två MS-ställverk för [...]

Harju Elekter Sverige satsar digitalt

2020-07-02|

Nu tar Harju Elekter Sverige ett ytterligare kliv i sina digitaliseringssatsningar. Ett avtal har i dagarna undertecknats för införande av Monitor G5, vilket är ett heltäckande affärssystem. Systemet har integrerat beslutsstöd, består av moduler, och är optimalt för tillverkande företag. Det ska användas i hela Harju Elekters verksamhet i Sverige. Det nya systemet kommer vara ett bra verktyg för att effektivisera interna processer [...]

SEBAB och Grytek blir Harju Elekter AB

2020-07-01|

Koncernen Harju Elekter slår nu ihop alla sina dotterbolag på de marknader där de verkar. I Sverige innebär detta att SEBAB och Gytek blir ett med Harju Elekter AB. Processen kommer att pågå under hösten 2020 för att vara fullbordad under december i år. Harju Elekter Sverige är ett helägt dotterbolag till börsnoterade koncernen Harju Elekter Group i Estland. De välkända [...]