Projektnytt höst

Bild från Nobias webbplats

Projektverksamheten rullar på i stadig takt

Vår projektportfölj blir allt mer omfattande och förtroendet i marknaden för Harju Elekter ökar stadigt. Med fler kunniga medarbetare och en nybyggd fabrik i Västerås ökar vår leveranskapacitet väsentligt i takt med elektrifieringsboomen i Sverige.

Vi har nu under hösten fått in ytterligare intressanta och spännande projekt.

Leverans till bussdepå är grunden för elektrifiering av stadstrafik

I september erhöll Harju Elekter en beställning från Källströms Elektriska med leverans till Timboholms bussdepå i Skövde. Anläggningen ska stå klar i maj 2024 och är en förutsättning för Västtrafiks fortsatta investeringar för att elektrifiera stadstrafiken i staden och i hela Västra Götaland.

I leveransen ingår mellanspänningsställverk 12 kV, torrisolerade distributionstransformatorer, 2 000 kVA, samt lågspänningsställverk. Utrustningen ska placeras i en mottagningsstation, i huvudbyggnad och i fyra nätstationer. I Harju Elekters åtagande ingår även konstruktionsarbete och driftsättning.

Bild från Nobias webbplats

Elkraftutrustning till Nobias nya högautomatiserade fabrik i Sverige

Assemblin El AB har erhållit ett projekt där elutrustning ska levereras till Nobias nya fabrik i Sverige. Nobia är Europas ledande tillverkare av kök och investerar i en ny toppmodern produktionsanläggning med placering i Jönköping. I september levererade vi etapp 1 av 3.

Den totala leveransen omfattas av NFS kassettställverk 4 000 A och 1 600 A, elcentraler samt kommunikation genom SEBVision, vårt eget styr- och övervakningssystem. Konstruktion, installation och montage på plats ingår som oftast i våra projekt.

Transformatorstationer till solcellsparker

Vi är leverantörer i flera olika solcellsprojekt där vi levererar transformatorstationer till solcellsparker i Sverige.

Lösningen kan se ut som exempelvis en av våra senaste beställningar, nämligen följande: transformatorstationer 2 000 och 2 500 kVA med gjuthartsisolerade transformatorer, mellanspänningsställverk 12 kV och lågspänningsställverk.

”Harju Elekter öppnar för ett nytt affärsområde där transformatorstationer för sol och ladd standardiseras. Detta känns väldigt spännande med tanke på de goda utsikterna för marknaden.” – Jan Axelsson, Harju Elekters regionsäljare i Mälardalen.

Published:
2022-11-23