Projektnytt sommar

Engagerade i projekt en lång tid framöver

Harju Elekter har vunnit flera spännande projekt under sommaren vilket ger en fortsatt god beläggning i vår projektorganisation. Några av projekten berättade vi kort om redan i nyhetsinlägget Nu är det sommar igen!.

Utbyggnad av primärstation Grönsta i Eskilstuna

Harju Elekter har erhållit ett nytt större kontrakt till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, ESEM, för utbyggnad av den befintliga primärstationen Grönsta. Detta blir vår sjätte leverans till ESEM. Utbyggnaden består av bland annat två 145 kV transformatorfack och en ny station med kontrollrum och över 40 SNC 20 kV fack vilket gör att vi därmed har levererat över 600 av dessa fack till kunder runt om i Sverige.

I leveransen ingår två nya 145/30 kV brytare, montage av två transformatorer 60 MVA, installation i nytt stationshus med 46 SNC 20 kV fack samt tillhörande kontroll och hjälputrustning. Dessutom ingår projektledning, konstruktion, markarbete, provning, konfiguration och idrifttagning. Komplett leverans och slutbesiktning sker våren 2023.

Kraftförsörjning till Hydro66 i Boden

Hydro66 erbjuder säkra och hållbara molntjänstlösningar för företag och kommuner. De valde Boden för sitt datacenter bland annat för det naturligt kalla klimatet som kyler ner servrarna, naturlig elnätsredundans och tillgång till vattenkraft. Sedan Hydro66 startade i Boden har Harju Elekter levererat utrustning för kraftförsörjning i två omgångar, 2018 och igen 2021. Den senaste leveransen innefattade bland annat ett större teknikhus med mellanspänning och batteriutrustning.

I maj 2022 erhölls en ny omfattande beställning på komplett leverans av kraftförsörjning som inkluderar bland annat mellanspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk samt projektledning, konstruktion, installation och provning på site.

Teknikhus till vattenkraftverket Lilla Edet

Vattenfall Vattenkraft rustar upp Lilla Edets vattenkraftverk i Göta Älv. Vattenfall startade restaurationsprojektet under 2021 och ska säkra vattenkraftproduktion där i 100 år till.

I juni fick Harju Elekter en beställning på ett stort teknikhus, 14×4 meter, med lågspänningsställverk, samt reservkraft och transformator, plus installation av utrustning tillhandhållen av kunden.

Published:
2022-08-22