ESG och hållbarhet är en av Harju Elekters kärnfrågor

För Harju Elekter är arbetet med ESG och hållbarhet otroligt viktigt och en av våra kärnfrågor.

Harju Elekters hållbarhetsambitioner är influerade av de globala hållbarhetsmålen och den gröna omställningen. Genom att vara med och skapa ett mer elektrifierat samhället och ta ansvar för bland annat miljöfrågor och social påverkan bidrar Harju Elekter till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle, och till att kunna uppfylla klimatmålen.

I år gick vi med i den estländska organisationen Green Tiger, vars uppdrag är att skapa och implementera miljövänlig praxis inom alla branscher och utveckla en grön ekonomi. Harju Elekters ambition är att skapa dialog med andra likasinnade företag, bli mer medvetna och kunna ge tillbaka mer till samhället.

Published:
2022-12-02