SCADA-system för övervakning och styrning

Alla moderna kraftanläggningar behöver någon form av övervakning

Harju Elekter’s system, SEBVision, är ett modernt och kostnadseffektivt SCADA-system. Det ger snabb information och överblick vid nedstängning och avbrott och reducerade servicekostnader via tydlig och klar information. System kan enkelt anslutas till en mängd olika överliggande eller befintliga system.

Till exempel kan SEBVision förmedla mätvärden, brytarmanövrering och laststyrning av en reservkraftsanläggning till över och underliggande system via buskommunikation. En operatörspanel kan finnas lokalt i en station för att användas för inställning av laststyrningen, parametrar och lokal övervakning.

Ett annat exempel är där SEBVision utgör ett styr- och övervakningssystem omfattande ca 2 000 I/O punkter som kontrollerar hela kedjan från inkommande mellanspänningsgrupper.

Många andra exempel finns också.

Systemet består i stora drag av:

  • Hårdvaruplattform Siemens S7-300 PLC-system
  • Operatörspaneler i 6” till 19” touch från Siemens
  • Distribuerade I/O-noder typ ET200-S
  • Interface mellan PLC/HMI/IO-noder Profinet
  • Tidssynk av systemet via extern NTP-server alternativt GPS-synkronisering
  • Buskommunikation mot överordnade system (Citect, iFix, WinCC mfl) via Modbus TCP, IEC 60870-5-104
  • Buskommunikation mot underliggande system (Reläskydd, jordfelsövervakning, LSP-system, multiinstrument, LS-system mfl) via Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus, IEC61850