SCADA-system för övervakning och styrning

Alla moderna kraftanläggningar behöver någon form av övervakning

Harju Elekters övervakningssystem, SEBVision, är ett modernt och kostnadseffektivt SCADA-system. Det ger snabb information och överblick vid nedstängning och avbrott och reducerade servicekostnader via tydlig och klar information. System kan enkelt anslutas till en mängd olika överliggande eller befintliga system.

Till exempel kan SEBVision förmedla mätvärden, brytarmanövrering och laststyrning av en reservkraftsanläggning till över- och underliggande system via busskommunikation. Med en lokal manöverpanel i station kan användaren ändra inställning av laststyrningen, parametrar och övervakning för de ingående delarna.