Nu är det sommar igen!

Då vill Harju Elekter AB’s VD Mikael Schwartz Jonsson passa på att säga några ord!

”Tiden rusar för oss alla, men ibland känns det nästan skönt med tanke alla svårigheter mänskligheten måste ta sig igenom just nu. Pandemi, och nu krig, men så länge det ändå finns hopp så gäller det ju att kämpa på. För oss på Harju Elekter har utmaningarna varit många, men det är ju samma typ av utmaningar för i princip alla företag och organisationer i nuläget.

En av de positiva nyheterna för Harju Elekter är våra framgångar inom medelstora projekt.

Några exempel:

  • Hydro66 datacenter, kraftförsörjning till två nya datahallar. Komplett leverans av datahallarnas kraftförsörjning, innehållande bland annat mellanspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, samt projektledning, konstruktion, installation och provning på site;
  • Vattenfall Vattenkraft Lilla Edet. Teknikhus 14×4 meter med lågspänningsställverk och reservkraft, plus installation av utrustning som kunden tillhandahåller;
  • APQ El kraftförsörjning till Region Stockholm Danderyds sjukhus. Denna beställning omfattar leverans av centraler; i ett nästa steg tillkommer lågspänningsställverk;
  • Minesto undervattensdrake, som alstrar el genom tidvattenströmningar. Harju Elekter levererat en ombyggd och inredd 40 fots sjöfartscontainer. Den innehåller dubbla transformatorer och mellanspänningsställverk för anslutning dels mot undervattensdraken, dels mot överliggande nät.

Ett annan positiv nyhet är att fabriksbygget i Västerås går framåt med rekordfart. Vi räknar i skrivande stund att flytta in enligt plan, vilket är 1 november i år. Under perioden fram till jul kommer vi att samla våra i nuläget utsprida resurser i Västerås på en plats och succesivt flytta produktion från Finspång. Produktionen i Stockholm är redan omfördelad till Malmö-enheten.

I Västerås kommer vi att fokusera på produktion av mellanspänningsställverk, teknikhus, och fiberbodar. Här kommer vi också att ha mellanlager för våra nätstationer som sedan fördelas ut enligt olika ramavtal till energibolag runt om i Sverige.

Jag vill också nämna några ord om vår anläggningsverksamhet. Vi har under året som gått arbetat hårt med att rekrytera projektledare, anläggningskonstruktörer, arbetsledare för siteinstallationer mm. Vi har introducerat en ny och effektiv projektprocess med anpassat systemstöd och anställt en projektinköpare. Med detta känner vi oss än mer redo att fortsätta att ta hand om inte bara produktförsäljning utan också olika typer av stationsprojekt, både för elnätsägare och industri, datacenter, solparksbyggare, mm. Vilket ju ovanstående projektlista är ett bevis på!

Under våren har vi också försökt göra vårt erbjudande till olika marknadssegment ännu tydligare. På vår hemsida här presenteras detta under fyra områden. Vi visar också konkreta projektexempel för att ge en inblick i våra erfarenheter kopplat till dessa segment.

En till sak att berätta om är vår kampanj för att etablera Harju Elekter mer hos installatörer runt om i landet. Vårt erbjudande vad gäller olika typer av fastigheter omfattar givetvis centraler och lågspänningsställverk, men detta utvecklas kontinuerligt till att omfatta allt större elfördelningsprojekt på uppdrag av installatörsledet, men med fokus på slutkundens krav och önskemål. Vår ambition är helt enkelt att bli ännu bättre på att avlasta installatörerna i olika typer av större elfördelningsprojekt. Med målet att det ska vara enkelt att arbeta med oss!

Innan vi nu går vidare in i andra halvan av 2022 är det dock dags att ta lite tid och ladda batterierna: Låt alla se till att få en skön sommar så hörs och ses vi snart igen! Ta hand om er alla!”

Mikael Schwartz Jonsson

Harju Elekters nya anläggning i Västerås, med kontor och tillverkning/montage, 6 000 m2 beräknas stå klar enligt plan i november.

Published:
2022-06-22