Industri- och kommersiella fastigheter

En bra laddinfrastruktur är nödvändig

Framtidens fordonsflotta kräver utbyggnad av laddinfrastrukturen, både i form av snabbladdare och laddstolpar. Inom Harju Elekter-koncernen finns både egen tillverkning av laddare och gedigen kompetens inom elförsörjning.

Lösningar för fordonsladdning

Redan idag finns 200 000 laddbara personbilar i Sverige, och prognoser pekar på att redan år 2030 kan vi ha 2,4 miljoner laddbara fordon i landet. Det skapar förstås en efterfrågan på laddinfrastruktur, både vad gäller snabbladdare längs trafikstråk och laddstolpar i bostadsområden, vid arbetsplatser och på andra ställen där bilen står parkerad längre tider.
Redan idag är tillgång till laddning mer än en hållbarhetsmarkör. För den relativt sett köpstarka grupp som redan idag kör en elbil, kan möjlighet att ladda bilen vara avgörande när det gäller var de väljer att äta, handla eller etablera sin verksamhet.

Harju Elekter Sverige kommer därför att satsa på ett tydligt erbjudande för e-mobilitet där vi erbjuder en unik kombination av snabbladdare/laddstolpar/motorvärmare och lösningar för den bakomliggande eldistribution som krävs för stabil och säker laddning.

Distribution av elkraft till olika typer av anläggningar är en av våra kärnkompetenser och vi kan därför projektera hela lösningen och bygga den så att den enkelt kan kompletteras eller byggas ut i framtiden.

När det gäller lösningar för e-mobilitet vänder vi oss till bland annat bensinstationsägare, restaurang- och detaljhandelskedjor, köpcentra och arenor, fastighetsägare, offentlig förvaltning och större bostadsrättsföreningar.

Vill du veta mer? Hör av dig!

  Kontakta din regionssäljare!

  Regionssäljare Syd-Öst:
  Andreas Gullström
  070-681 79 47

  Regionssäljare Mälardalen:
  Jan Axelsson
  070-421 07 76

  Regionssäljare Norr:
  Emil Printz
  073-065 83 95