Ytterligare projekt till kollektivtrafiken i Stockholm

Region Stockholm fortsätter att bygga ut och förnya SLs tunnelbanenät i Stockholm. En av de många uppgraderings- och utbyggnadsprojekten som nu genomförs för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik är den Gula linjen. Den går från Arenastaden, via Hagalund och Hagastaden till Odenplan där den går ihop med Gröna linjen. Den nya tunnelbanelinjen gör det nu möjligt att åka direkt från Söderort till Karolinska Universitetssjukhuset i Hagastaden, eller till Arenastaden där det finns kontor, shopping och evenemangsanläggningar.

Vid Hälsingehöjden, nära Odenplans T-banestation ska nu en komplett renovering samt utbyggnad av den befintliga likriktarstationen göras.

Harju Elekter har återigen fått förtroendet från Region Stockholm att uppgradera och bygga ut en likriktarstation, i detta fall den vid Hälsingehöjden. Uppdraget omfattar för Harju Elekters del mellan-, likriktar- och lågspänningsställverk, transformatorer, samt ventilation-, brand- och styrsystem.

Projektering påbörjas nu av Harju Elekter för att säkerställa att stationen står klar för slutbesiktning i februari 2024.

För mer information:
Roland Andersson, BA Manager Railbound Solutions, , +46 70-413 05 04.

Published:
2022-07-05