Studiebesök på en SL-station, Stockholm

Harju Elekter har levererat 15 likriktarstationer till SL i Stockholm. Den 15e i ordningen färdigställs i dagarna. Harju Elekter fick i samband med detta möjlighet att visa upp stationen för partners och leverantörer.

Den aktuella stationen, Albano för tunnelbanan i Stockholm, är utrustad med ett 33 kV SNC luftisolerat kassettställverk, likriktartransformator, stationstransformator, ett DC ställverk 750 DC och SEBvision SCADA-system i kontrollskåp, samt LS batteriskåp och VUC ställverk i vårt eget Elcover utförande.

I samband med visningen underströk Thomas Andersson, Teknisk Chef, Harju Elekter AB, vikten av att kunna driva ett totalåtagande, något som blivit en av Harju Elekters konkurrensfördelar. ”Vi hanterar projektledning, konstruktion och driftsättning i egen regi, i syfte att hålla ihop projekten för kostnadskontroll och leverans enligt specifikation i rätt tid”, säger Thomas. Han fortsätter ”vi märker att detta blir allt viktigare för många beställare då fler och fler leverantörer snarare vill leverera produkter i stället för kompletta projekt”.

Några kommentarer från besökarna var att SNC-ställverket uppleves som stabilt och tryggt. Med snart 600 fack levererade är det väl beprövat i Sverige. Även SEBVision, Harju Elekters eget SCADA-system, var av intresse, liksom det faktum att Harju Elekter bygger lågspänningsfördelningar och LS-kontrollskåp i egen regi, vilket medför flexibilitet. En extra positiv kommentar var att tunnelbaneprojektet Albano beskrevs som ett ”gediget och väl utfört projekt av ett renoveringsprojekt från +1970 i befintlig station”!

Harju Elekter fortsätter nu att utveckla och stärka sin projektorganisation ytterligare för projekt inom spårbunden trafik, men även för projekt inom energibolag och industri.

Published:
2022-04-26