Positivt 2021 för Harju Elekter

Harju Elekter-koncernen avslutade 2021 med ett starkt sista kvartal där försäljningen ökade både jämfört med föregående kvartal och med samma period föregående år.

Totalt omsatte koncernen drygt 152 miljoner euro under 2021. I Sverige ökade särskilt försäljningen av ställverk till region- och lokalnät och Sverige är nu koncernens näst största marknad med 18,1% av koncernens omsättning. Andra viktiga marknader är Finland, Estland och Norge.

Under 2022 förväntar vi oss att råvarupriserna minskar något och att den stundtals besvärliga situationen med komponentbrist vi sett under 2021 förbättras. Att vi trots vissa problem med inköp och leverans av råmaterial och komponenter lyckats öka försäljningen ser vi som ett tecken på att organisationen är robust och redo för den planerade expansionen på den svenska marknaden.

Publicerad:
2022-02-28