Nu är det Jul igen!

2021 har varit ett spännande år för Harju Elekter i Sverige. Ett stort antal nya medarbetare har anslutit, och ytterligare nya kommer i början av 2022. Bland annat har Harju Elekter i Sverige anställt en HR-chef som nu behövs för att ta hand om både administrativa uppgifter och också utveckla både chefer och alla övriga medarbetare i företaget.

Kontoret i Västerås startades upp i februari och har nu i skrivande stund åtta personer på plats, och ytterligare fem kommer inom kort.

En stor händelse är beslutat att koncentrera verksamheten i Sverige till två orter för att uppnå skalfördelar och effektivitet i produktion och systembyggande. I Malmö flyttar verksamheten in i nya lokaler i september 2022. Kontoret i Västerås växer till en stor kontors- och produktionsanläggning med cirka 60 medarbetare, som är inflyttningsklar i november 2022.

Många nya medarbetare har anslutit, men här kan det nämnas att Martin Frank anslöt i augusti i år och har nu tagit över rollen som marknads- och försäljningschef efter Thomas Andersson. Thomas finns kvar i organisationen i en roll som teknikansvarig och ska bl a utveckla produktchefsorganisationen i nära samverkan med Harju Elekter koncernens övriga enheter.

En annan viktig roll som har tillsatts är Projektchefsrollen. Mika Pohjonen anslöt i somras och bygger nu upp en komplett projektorganisation. I dagsläget består avdelningen av cirka 10 personer, med den kommer att växa ytterligare under 2022.

Orderingången till Harju Elekter Sverige, och även hela koncernen, är god, men som för många aktörer i branschen påverkar materialförsörjningen utleveranserna. Detta beklagas naturligtvis och Harju Elekter hoppas på en förbättring under Q1 och Q2 nästa år, men inget är självklart längre i dessa utmanande tider.

Vad gäller Harju Elekter koncernen som helhet kan det vara värt att nämna att samarbetet inom koncernen mellan de olika enheterna utvecklas kontinuerligt för att bl a utbyta erfarenheter kring olika typer av leveranser. Syftet är att hela tiden kunna erbjuda en konkurrenskraftig lösning för alla kunder – något som ju går extra bra om verklig erfarenhet från genomförda projekt kan delas.

Hållbarhet i alla dimensioner är också för Harju Elekter av absolut största vikt. Det är självklart så, att ökad elektrifiering är gynnsamt för alla individer och samhället, vilket gör Harju Elekters verksamhet relevant. Men, både eget arbete och lösningarna som sådana måste vara hållbara och framtidssäkrade. För att ytterligare säkerställa en hållbar utveckling etableras en separat koncernfunktion från januari 2022 som ännu tydligare ska driva fortsatt hållbarhetsarbete. Allt inom devisen ’Electrifying Tomorrow’, som innebär både omtanke om vår gemensamma framtid, men även en kontinuerlig utveckling av produkter, tjänster och arbetssätt.

Innan alla medarbetare inom Harju Elekter fortsätter att sträva framåt – ett litet juluppehåll.

Till alla intressenter, kunder och kollegor: God Jul och Gott Nytt År!

Publicerad:
2021-12-20