Fler nyckelfärdiga installationer med ny projektorganisation

Nyckelfärdiga installationer till ett konkurrenskraftigt pris är vad många av Harju Elekters elkrafts- och fastighetskunder efterfrågar. Nu formaliserar Harju Elekter projektorganisationen och skalar upp den i en strategisk satsning på att driva fler projekt som ett helhetsåtagande.

Allt fler av Harju Elekters kunder efterfrågar totalåtaganden och en nyckelfärdig leverans, både av primär- och sekundärstationer och av elkraftsanläggningar till kommersiella eller offentliga fastigheter av olika slag. Satsningen på en formell projektorganisation som kan skalas upp är därför ett naturligt nästa steg för att ta ytterligare marknadsandelar på den svenska marknaden.

Projekt- och anbudschef Mika Pohjonen är redan på plats som ansvarig för den nya projektorganisationen som omfattar projektledare, anläggningskonstruktörer samt installation- och servicetekniker. Mika är själv en driven projektledare med lång erfarenhet från bland annat ABB och Alstom.

Vi kommer att ta hand om projekten från start till mål, med allt vad det innebär i form av konstruktionsarbete, inköp, tillverkning, montageledning och installation, men också att ta in de underentreprenörer som behövs för markarbeten, byggnationer, stängsel med mera, säger Mika. Vi tar ansvar för alla delar som behöver komma på plats, ända fram till idrifttagning och överlämning till kunden.

Harju Elekter anställer nu bland annat fler projektledare så att varje projekt ska kunna få en projektledare med erfarenhet från det aktuella området, oavsett om det gäller primär- och sekundärstationer för elnätet, fördelningsstationer för större fastigheter och industrier eller elförsörjning till spårtrafik.

Vi ska ha projektledare som snabbt förstår förutsättningarna och som talar samma språk som kunden, fortsätter Mika. Att upprätta bra kommunikation med kunden är lika viktigt som att följa tidplanen och få rätt utrustning på plats. En informerad kund är en trygg kund, och vi ska konkurrera med en bra kundupplevelse lika mycket som med kvaliteten på den lösning vi levererar.

Bland de projekt som Harju Elekter jobbar med för tillfället finns elförsörjning till DSV:s logistikcenter i Rosersberg norr om Stockholm, elförsörjning till Stockholm Exergis nya datacenter och kraftförsörjning till Lantmännen-ägda Agroetanols nya anläggning för glutenproduktion.

En av våra styrkor är att vi kombinerar projektledning och konstruktionskompetens med egen tillverkning där vi kan erbjuda kvalitetsutrustning i ett attraktivt prisläge, berättar Mika. Eftersom allt är samlat under ett tak och tillverkningen finns på nära håll så kan vi erbjuda en hög grad av anpassningar utan att kostnader eller leveranstider påverkas nämnvärt. Många kunder uppskattar det. Vi tar in produkter från andra tillverkare också, om kunden specificerat det, eller om det är något som saknas i vårt eget sortiment. Att kunden får en bra anläggning är ju det som räknas, avslutar Mika.

Publicerad:
2021-12-01