Harju Elekter på Stadsnätsföreningens Höstforum Götaland

När Stadsnätsföreningens Höstforum drar vidare från Örebro till Växjö 2–3 december följer vi med för att visa våra fiberbodar även för deltagarna i södra Sverige.

Alla Harju Elekters fiberbodar levereras förmonterade för snabb och enkel installation på plats. De är redo för fiberdragning så snart de lyfts på plats. Bodarna är förkonfigurerade för att uppfylla PTS krav enligt Robust fiber, med möjlighet att göra tillval och välja en storlek som rymmer det antal rack som behövs för den specifika noden.

Som besökare på Stadsnätsföreningens Höstforum kan du själv undersöka fiberbodarnas fuktsäkra konstruktion och hur de är utrustade.

Publicerad:
2021-11-25