Projektnytt i juni

Nya projekt till datacenter, energiverk och kommun

Några av Harju Elekters senaste projekt kommer både från norr, mitt och söder i Sverige. Vårt breda erbjudande med konstruktion, utrustning och anläggningsarbete är en möjlighet som gör Harju Elekter till en intressant partner för kunder i olika branscher.

Kraftförsörjning till datacenter i Boden

Hydro66 erbjuder miljövänlig molninfrastruktur och är en av Harju Elekters många lojala kunder. De valde Boden för sitt datacenter bland annat för tillgång till vattenkraft, perfekt klimat för kylning av servrarna och naturlig elnätredundans. Hydro66 utvidgar nu datacentret och har beställt utrustning, mark- och kabelarbeten från Harju Elekter med leverans i höst.

Beställningen omfattar bland annat ställverk, 24 kV, 630 A, 20 kA med Arcteq reläskydd och Modbus, Epoxi transformatorer, 3 400 kVA, lågspänningsställverk, 5 000 A, plug-in med mätning, skenstråk till transformatorer med laskset, LS DC-system, och en inomhusstation för MS-ställverket. Som i många andra av Harju Elekters projekt ingår projektledning, konstruktion, FAT, reläprovning och installationssupport.

Primärstation till Upplands Energi

Upplands Energi ekonomisk förening är ett medlemsägt företag där ägarna består av fastighetsägare och rörelseidkare inom Upplands Energis elnätsområde. Nu bygger de en ny fördelningsstation 20/10 kV i Åby, norr om Uppsala. Stationen ska driftsättas 2022.

I leveransen ingår bland annat ett prefabricerat stationshus med källare, mekanisk ventilation och brandlarm, transformatoranslutning 20 kV till befintlig krafttransformator, ett ställverk 24 kV och ett 12 kV, 1 250A, 25 kA, med reläskydd, samt nollpunktsreaktor med motstånd och hjälpkraftlindning 200 kVA. Dessutom ingår lågspänningsställverk och SCADA-system, samt lokalkraftcentral 250 A med mätning. Även för detta projekt hanterar Harju Elekter konstruktionsarbetet, egenkontroll, tester FAT-SAT, markarbeten, inklusive sprängning, rör och kabelarbeten, plus idrifttagning.

Kraft till värmeverket i Halmstad

Halmstads Energi använder till stor del avfall och spillvärme från industrin för att generera fjärrvärme på ett smart, smidigt och miljövänligt sätt. I samband med uppgradering och utbyggnad av kapaciteten krävs en ny kraftanläggning vilken levereras av Harju Elekter.

I leveransen ingår mellanspänningsställverk SIS, 12KV, 630 A, 25 kA med reläskydd, transformator 2 500 kVA och LS batteriskåp. Dessutom ingår projektledning, konstruktion, FAT, reläprovning och installationssupport.

Publicerad:
2021-06-09