Harju Elekter Sverige i siffror

Inom Harju Elekter Sverige är glädjen stor – verksamheten 2020 gick mycket bra och en stadig plattform har skapats. I en tidigare nyhet nämndes att Harju Elekter-koncernen utvecklats väl trots det tuffa världsläget. Även i Sverige gick det bra. Försäljningen i Sverige ökade mest i hela koncernen, från 210 miljoner SEK (2019) till 270 miljoner SEK (2020). Sverige är nu koncernens näst största marknad efter Finland. Framför allt är det en ökad försäljning av primär- och sekundärstationer som bidragit.

För att ge en lite tydligare bild har en Årsredovisning för Harju Elekter Sverige tagits fram. Den innehåller det mest väsentliga, dock inte med alla finansielle detaljer i denna version. Syftet är att ge en känsla för framgången under 2020 och den grund som har lagts till att fortsätta att växa i Sverige inom kärnområdena utrustning för eldistribution och elfördelning, telecom, fiber och automation. De sistnämnda områdena är i nuläget i ett relativt tidigt tillväxtskede, trots att verksamheten har bedrivits där en tid – men nu satsar Harju Elekter även där.

Ladda ned Årsredovisningen för Harju Elekter Sverige här för att få en inblick i verksamheten och den starka bas som nu är lagd!

Publicerad:
2021-03-26