Harju Elekter erhåller en omfattande beställning från E.ON

E.ON är ett av Sveriges största energibolag med ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. E.ON beskriver sin verksamhet på följande sätt: ”Vårt mål att förbättra människors liv. Det gör vi genom att ge samhället energin som behövs för att vardagen ska fungera för alla. Samtidigt arbetar vi hårt för att energin ska användas smartare för att vårda jordens resurser”.

För att säkerställa en fortsatt god leveranssäkerhet i sina nät har E.ON tecknat ramavtal med tre aktörer på den svenska marknaden för 12 och 24 kV nätstationer.

Harju Elekter är en av de leverantörer som har fått förtroendet att leverera till E.ON. Harju Elekter’s del av avtalet omfattar leveranser av nätstationer i plåt och betong till ett värde av närmare 50 miljoner SEK per år under en treårsperiod. Avtalet skrevs på den 10e februari.

För Harju Elekter är det en mycket stor framgång att få fortsatt förtroende från E.ONs sida.

– Vi har ett mycket bra samarbete med E.ON och har under perioden 2018 till 2021 levererat huvudsakligen plåtstationer. Vi har under hela avtalstiden haft en god kommunikation och utvecklat stationerna efter E.ONs och deras underentreprenörers önskemål, säger Magnus Anundsson, Affärsområdeschef för Energi vid Harju Elekter i Sverige.

Harju Elekter driver projekt från konstruktion till leverans och installation av enstaka nätstationer likväl som kompletta primärstationer. Ordning och reda i allt projektarbete, inklusive montage, är centralt. Nätstationerna för E.ON kommer att tillverkas i moderbolagets huvudfabrik i Estland, där fokus på konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter levererade i rätt tid är avgörande för att på bästa sätt stödja E.ON i deras satsningar på en god infrastruktur i Sverige. Säkerheten är av största vikt för E.ON och Harju Elekter. I det löpande arbetet är därför säkerhet en stående punkt i samband med samtliga uppföljningsmöten mellan parterna.

– Det nya samarbetet med E.ON inleds nu med att utveckla och typprova nya stationer för de större och mer effektiva transformatorer som nu krävs, säger Magnus Anundsson.

Beställningen innebär löpande leveranser till logistikcentret vid Harju Elekters anläggning i Grytgöl i Sverige, där de sista kontrollerna görs innan stationerna körs ut till siter från Dorotea i norr till Ystad i söder. I Grytgöl har Harju Elekter även utveckling, konstruktion och produktion av teknikhus till energi-, infrastrukturs- och kommunikationssektorerna.

Exempel på tidigare levererade nätstationer till E.ON

Publicerad:
2021-02-11