Harju Elekter AB stärker ledningen

Harju Elekters devis, Electrifying Tomorrow, betyder bland annat att kontinuerligt utveckla verksamheten för att kunna möta morgondagens möjligheter. I detta ingår ambitionen att nå en toppnivå i tillverkningen i linje med World Class Manufacturing-synsättet. Detta innebär för Harju Elekter i Sverige att ständigt arbeta med förbättringar för kostnadseffektivitet, högsta kvalitet, stabila produktionsprocesser och leveranser på tid enligt spec.

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling utökas nu Harju Elekters ledningsgrupp i Sverige med en Operations Manager. Denna titel har valts därför den bäst beskriver uppgifterna som följer med denna roll.

Några av uppgifterna är att:

  • Driva det dagliga operationella arbetet på övergripande nivå
  • Säkerställa att arbetsprocessen i ERP systemet följs
  • Driva standardisering av arbetsprocesserna på samtliga orter
  • Stötta samtliga medarbetare i att leva upp till kvalitets- och miljöpolicys och följa relevanta processer
  • Ansvara för ISO-certifiering och interna/externa audits
  • Arbeta med ständiga förbättringar för hela organisationen och dess processer

Harju Elekters platschef i Malmö, Linus Erlandsson, har valts ut för att ta steget upp till Operations Manager, COO. Han kommer tillsammans med VD att fortsätta att utveckla bolaget i Sverige och också stötta platscheferna i deras lokala arbete.

Harju Elekters VD, MikaeI Schwartz Jonsson, säger ”I och med detta blir Linus tillsammans med vår ekonomichef, Johan Thimgren, min högra hand i bolagets fortsatta utveckling. Linus har visat stor vilja och kunskap i att utfrån ett helikopterperspektiv sätta nödvändiga processer för att stödja organisationen framåt. Jag önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär inom Harju Elekter.”

Ansvaret för verksamheten i Malmö lämnas inom kort över från Linus till en ny platschef.

Publicerad:
2021-01-25