Harju Elekter går framåt också i Finland

19 januari 2021 säkrade Harju Elekter ett kontrakt med Caruna Oy som är Finlands största eldistributör. Avtalet gäller år 2021–2023 och har ett uppskattat värde på 14 miljoner euro.

Harju Elekters dotterbolag Harju Elekter Elektrotehnika AB (Estland) och Harju Elekter Oy (Finland) kommer under en treårsperiod att tillverka och leverera cirka 1 000 prefabricerade transformatorstationer till Caruna. Avtalet innehåller en option där Caruna kan välja att förlänga kontraktet, ett år i taget, fram till och med år 2025.

Caruna Oy är Finlands största eldistributör. Företaget levererar el till över 700 000 privat- och företagskunder, i södra, sydvästra och västra Finland, samt i staden Joensuu, den ekonomiska regionen Koillismaa och i landskapen Statakunta och finska Lappland. Caruna sysselsätter 300 egna anställda samt ytterligare 1000 personer via kontrakterade underleverantörer. Caruna investerar tungt i uppbyggnaden av ett vädersäkert elnät och har de senaste åren investerat i snitt över 200 miljoner euro per år.

Publicerad:
2021-01-21