SEBAB byter namn

SEBAB, som sedan 2017 ingår i Harju Elekter-koncernen, har bytt namn. Det nya företagsnamnet är Harju Elekter AB. För dig som är SEBAB-kund innebär namnbytet ingen särskild praktisk påverkan. Du kommer såklart att se ett annat företagsnamn i våra e-postsignaturer och på de dokument vi skickar, men i övrigt kommer allt att fortsätta som tidigare. Organisationsnumret förblir det samma.

Inom Harju Elekter-koncernen fokuserar vi på lösningar för förnybar energi, eldistribution och elfördelning inom områden som infrastruktur, fastigheter, industri och kommunikation. De närmaste åren planerar vi för fortsatt tillväxt och större marknadsandelar, framförallt i länderna kring Östersjön, som vi räknar som vår hemmamarknad.

I Sverige vill vi bland annat öka försäljningen av Harju Elekters egna produkter, vilka vi ser håller mycket god kvalitet. Att en stor del av tillverkningen sker i Estland ger en bra kombination av geografisk närhet och konkurrenskraftiga priser.

Vi hoppas att både befintliga och nya kunder uppfattar oss som en kompetent partner som bidrar till framgångsrika projekt, genomförda till rätt pris och enligt uppsatt tidplan.

Publicerad:
2020-12-15