Spännande projekt också denna månad

Slussen projektet har nämnts på olika håll och så har även vårt projekt med Assemblin och ICA i Kungsängen, men några ord mer om dessa projekt här, liksom ett par andra nya intressanta projekt, bland annat ett med Coromatic.

Fördelningsstation till tunnelbanan, Slussen

Vi har berättat om Slussen projektet tidigare, men vill gärna nämna det igen här. Detta är nämligen den största affären för oss så här långt med SL, Stockholms Lokaltrafik. Vi har visserligen ett långvarigt samarbete, men är glada över fortsatt förtroende. Projektet omfattar Station LS1-LS2 Fatburen vid Slussen för den fortsatta utbyggnaden av spårnätet.

I leveransen ingår uppgradering av fördelningsstationen med mekanisk ventilation och brandlarm, MS-Ställverk 36 kV, 1 250 A, 25 kA, med reläskydd, omriktartransformatorer 5 000 kVA och hjälpkrafttransformatorer 250 kVA med kapsling. Dessutom ingår LS-DC Ställverk 750 V DC, 8 000 A med styrd omriktare, DC och MA skåp, lokalkraftcentral med mätning och ett SCADA system. Harju Elekter står även för mark och kabelarbeten, konstruktion, egenkontroll, tester FAT-SAT och idrifttagning.

Gott samarbete med Assemblin

Vårt samarbete med Assemblin har resulterat i två projekt under senaste tiden, Tinnerbäcksbadet i Linköping och ICAs nya logistikcenter i Brunna utanför Stockholm.

Till Linköping levererar vi mellanspänningsställverk, 12 kV, 630 A, Epoxiisolerade transformatorer 1 600 kVA som ger låga förluster, LS ställverk med DIGIWARE mätning, och batteriskåp DC 110 V med inbyggda batterier. Vi hanterar projektledning, konstruktion, FAT, och reläprovning, samt ger installationssupport.

Projektet i Brunna för ICA inkluderar 1 600 A LS-ställverk Form 4A Plug-in med energiövervakning och centraler i olika utföranden med energiövervakning. Även här ingår projektledning, konstruktion, FAT tester och idrifttagning.

Coromatic är en annan nära partner

Vi fortsätter att få leverera till Coromatic Gruppen och fick delar av deras uppdaterade ramavtal med Universitetssjukhuset Linköping för leverans under vintern i år. I detta avtal ingår bland annat MECHA-FLEX LS-ställverk, samt konstruktion, montage och FAT tester.

Publicerad:
2020-10-20