Mikael Schwartz Jonsson, Sverigechef för Harju Elekter: ”Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet från SL att få bidra till stabil elförsörjning till Stockholms kollektivtrafik”.

Harju Elekter får prestigefyllt Slussen projekt

Harju Elekter i Sverige, för närvarande SEBAB, har av Region Stockholm fått uppdraget att uppgradera fördelningsstationen vid Slussens tunnelbanestation. Detta är ett led i ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till 35 miljoner kronor. Arbetet inleds i september och beräknas pågå under ett år.

Slussen – en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken

Slussenområdet länkar samman stadsdelarna Gamla stan och Södermalm i centrala Stockholm. Det är en av stadens viktigaste knutpunkter och många kollektivtrafikslag sammanstrålar där. Hundratusentals människor passerar Slussen varje dag, liksom båtar till och från Östersjön via både Mälaren och Saltsjön. Efter 75 år i drift behöver nu Slussens tunnelbanestation byggas om helt för att klara den ökande persontrafiken i den växande huvudstaden. I framtiden kommer Slussen att bli en mer effektiv och säkrare knutpunkt för kollektivtrafiken.

Renovering av Slussens tunnelbanestation

Tunnelbanestationens elsystem kommer att genomgå en omfattande renovering som en del av Projekt Slussen. Den nuvarande transformatorstationen utsätts idag för hög belastning, varför SEBABs uppdrag blir att säkerställa korrekt dimensionering av den nya stationen. Projektet omfattar installation av ett nytt 36 kV luftisolerat ställverk, en likriktarstation för 750 V DC, transformatorer och ett komplett kontrollsystem. De befintliga ställverk och kontrollpaneler som nått slutet av sin tekniska livslängd kommer att bytas ut för att trygga tunnelbanans driftsäkerhet, höja personalsäkerheten, förbättra anläggningens standard och minska energi- och underhållskostnaderna.

Roland Andersson, affärsområdeschef för infrastrukturprojekt på SEBAB säger: ”SL och SEBAB har samarbetat under lång tid och min uppfattning är att SL värdesätter vår förmåga att leverera pålitliga lösningar och bra service. Vi kommer även fortsättningsvis att hjälpa och stödja dem på bästa möjliga sätt.”

Publicerad:
2020-09-21