Goda samarbeten ger fler beställningar

Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög. Vårt nära samarbete med installatörskollegor och slutkunder ger resultat i form av fler intressanta projekt, som har bokats under senaste veckorna.

Ställverk till kvarteret Magistern, Umeå

Installationsföretaget Umia i Umeå har beställt MECHA-FLEX LS servisställverk, 1600 A, MECHA-FLEX centraler till bostadsområdet Magistern på Ålidhem. Leveransen omfattar också konstruktionsarbeten FAT test och installationssupport.

Ännu en beställning från Lund Waterfront Packaging

Fortsatt förtroende och stöd med teknisk support i ett tidigt skede gjorde att Lunde Waterfront Packaging valde att beställa från oss igen. Leveransen omfattar Tesar Epoxiisolerade transformatorer, 2 000 kVA, som ger låga förluster, Elcover transformatorkapsling med skenstråk och ett Elcover LS ställverk med mätning. Projektet omfattar också projektledning, konstruktion, FAT test, reläprovning och installationssupport.

Centraler till Liljevalchs konsthall i Stockholm

Umia Stockholm har beställt åtta MECHA-FLEX centraler i olika utföranden till utbyggnaden av Liljevalchs i Stockholm. I projektet ingår konstruktionsarbete och FAT tester.

Fortsatta leveranser till Tunnelprojektet Värtan

Under hösten sker leverans till Stockholm Energi tillsammans med Gullikssons El för tunnelprojektet vid Värtan i Stockholm.

Leveransen omfattar Grytek EasyFLEX teknikhus inomhus, MECHA-FLEX LS ställverk, ett UPS system 40 kW med batteri, 59 Ah, samt batteribrytare på vägg. Projektet omfattar även konstruktionsarbete, montage och FAT tester.

Publicerad:
2020-09-07