Fler nya projekt till Harju Elekter

Nätstationer till Västtrafik i Göteborg

Västtrafik och Transdev, aktiva inom persontrafik, har beställt ett två nya nätstationer från SEBAB som snart blir Harju Elekter. Nätstationerna ska användas till en ny bussdepå för elektriska bussar i Göteborgsområdet. Leverans sker under hösten i år och projektet startas därmed omgående.

Leveransen är ett totalåtagande och omfattar två Combiflex inomhus nätstationer på betonggrund, två MS-ställverk för 12 kV, 630 A, 20 kA, med Arcteq reläskydd enligt IBH14, fyra transformatorer 1 000 kVA, två 1 600A LS-ställverk Form 4A Plug-in, skenstråk och projektledning, konstruktion, FAT-SAT, relätester och installationssupport. Dessutom ingår installation av Göteborg Energis övervakningssystem.

Kraftförsörjning till ICAs nya logistikcenter i Brunna, Stockholm

SEABAB ska tillsammans med Assemblin i Västerås leverera till ICAs nya logistikcenter i form av ett helhetsåtagande där energieffektivisering är ett viktigt krav. Projektet påbörjas omgående och beräknas vara färdigställt under vintern i år.

I leveransen ingår tre Combiflex Inomhus nätstationer på mark, två MS-ställverk för 24 kV, 630 A, 20 kA med ljusbågsventilator med energiövervakning, fyra transformatorer 2 000 kVA och 800 kVA, 3 000 A LS-ställverk Form 4A Plug-in med energiövervakning, trafo kapsling 1 250 A LS-Ställverk Form 4A Plug-in med energiövervakning, 55 centraler i olika utföranden med energiövervakning, samt projektledning, konstruktion, FAT-SAT, relätester och installationssupport.

Nätstationer till Fortifikationsverket

SEBAB fortsätter att leverera till Fortifikationsverket i region norr i samarbete med Eltrion. Två prefabricerade nätstationer levereras under hösten i år.

I leveransen igår två MS-ställverk 24 kV,630 A, 25 kA, med Arcteq reläskydd, fyra hjälpkrafttransformatorer 315 kVA, LS DC och KK skåp, lokalkraftcentraler med mätning, mimic tavlor med larmsystem, samt konstruktion, egenkontroll, tester FAT-SAT, relä och idrifttagning.

Publicerad:
2020-07-10