SEBAB och Grytek blir Harju Elekter AB

Koncernen Harju Elekter slår nu ihop alla sina dotterbolag på de marknader där de verkar. I Sverige innebär detta att SEBAB och Gytek blir ett med Harju Elekter AB. Processen kommer att pågå under hösten 2020 för att vara fullbordad under december i år.

Harju Elekter Sverige är ett helägt dotterbolag till börsnoterade koncernen Harju Elekter Group i Estland. De välkända verksamheterna i Sverige, SEBAB och Grytek, har varit del av koncernen sedan 2018. Från och med juni i år är all verksamhet samlad under Harju Elekter Sverige med huvudsaklig inriktning på lösningar för eldistribution, förnybar energi och kommunikation. Harju Elekter Sverige har huvudkontor i Malmö och lokalkontor i Borlänge, Borås, Finspång, Luleå, Stockholm och Västerås.

Mikael Schwartz Jonsson, Harju Elekters ABs VD säger: ”Vår ambition är att fortsätta att leverera hållbara lösningar för eldistribution. I och med detta lanserar vi nu vår nya grafisks profil, denna nya hemsida och stärker säljresurserna för att ge våra kunder bästa tänkbara support.

Vi kommer att successivt fasa ut SEBAB och Grytek som varunamn, och det kanske kan upplevas som lite otydligt under förändringsprocessen, men vi ska göra vårt bästa för att vara tydliga i allt som sker”, avslutar Mikael”.

Publicerad:
2020-07-01